นพ. ธีรพันธ์ ใจบุญ

นพ. ธีรพันธ์ ใจบุญ

สาขา: โสต ศอ นาสิกวิทยา (Otolaryngology)

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขา โสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

สมาชิกทางการแพทย์

  • สมาชิกแพทยสภา
  • สมาชิกราชวิทยาลัย โสต ศอ นาสิก
  • สมาคมแพทย์โรคจมูกไทย

ตารางออกตรวจโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

วัน เวลา หมายเหตุ
วันจันทร์ 09:00 – 16:00 น.
วันอังคาร 13:00 – 15:00 น. 09:00 – 12:00 น.
(จุฬารัตน์ 3)
วันพุธ 09:00 – 12:00 น.
วันพฤหัสบดี 09:00 – 16:00 น.
(จุฬารัตน์ 3)
วันศุกร์ 09:00 – 16:00 น.
(จุฬารัตน์ 3)
วันเสาร์ 13:00 – 15:00 น. 09:00 – 12:00 น.
(จุฬารัตน์ 3)
วันอาทิตย์
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดพบแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการค่ะ
สามารถนัดหมายแพทย์ได้ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต โทร. 08-0074-8800 หรือ 0-2738-9900-9