นพ. ปาณทัต แกล้ววาที

สาขา: อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา (Medical Oncology)

ประวัติการศึกษา

  • มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พ.ศ.2551
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2557
  • วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขา อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พ.ศ.2562

ตารางออกตรวจโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

วัน เวลา หมายเหตุ
วันจันทร์ 7.00 – 19.00 น.
วันอังคาร 8.00 – 19.00 น.
วันพุธ 7.00 – 16.00 น.
วันพฤหัสบดี 7.00 – 16.00 น.
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์ 8.00 – 17.00 น.
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดพบแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการค่ะ
สามารถนัดหมายแพทย์ได้ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต โทร. 08-0074-8800 หรือ 0-2738-9900-9