นพ. พงศธร ภัคยานนท์

สาขา: ศัลยศาสตร์ทั่วไป

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • ศัลยกรรมทั่วไป (Surgery) โรงพยาบาลตำรวจ

สมาชิกทางการแพทย์

  • สมาชิกแพทยสภา
  • สมาชิกราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

วัน เวลา หมายเหตุ
วันจันทร์ 08:00 – 16:00 น.
วันอังคาร 08:00 – 17:00 น.
วันพุธ 08:00 – 18:00 น.
วันพฤหัสบดี 08:00 – 17:00 น.
วันศุกร์ 08:00 – 17:00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดพบแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการค่ะ
สามารถนัดหมายแพทย์ได้ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต โทร. 08-0074-8800 หรือ 0-2738-9900-9