นพ. พงศ์บุณย์ พรหมเมืองขวา

สาขา: ศัลยศาสตร์ทั่วไป

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

สมาชิกทางการแพทย์

  • สมาชิกแพทยสภา
  • สมาชิกสมาคมโรคเต้านมแห่งประเทศไทย

ผลงานทางวิชาการ

  • การศึกษาเปรียบเทียบภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดริดสีดวงทวารหนัก ระหว่างวิธี Closed hemorrhoidectomy และ Semi-closed hemorrhoidectomy , วารสารสมาคมศัลยแพทย์ทั่วไป

ตารางออกตรวจโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

วัน เวลา หมายเหตุ
วันจันทร์ 8.00 – 17.00 น.
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์ 7.00 – 19.00 น. อาทิตย์ที่ 1,3,5
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดพบแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการค่ะ
สามารถนัดหมายแพทย์ได้ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต โทร. 08-0074-8800 หรือ 0-2738-9900-9