นพ. วรพจน์ อุปยโสธร

สาขา: อายุรศาสตร์โรคไต

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วุฒิบัตร

  • อายุรศาสตร์ (Internal Medicine)
  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต (Nephrology) คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สมาชิกทางการแพทย์

  • สมาชิกแพทยสภา

ตารางออกตรวจโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

วัน เวลา หมายเหตุ
วันจันทร์ 08:00 – 16:00 น.
วันอังคาร 08:00 – 20:00 น.
วันพุธ 08:00 – 15:00 น.
วันพฤหัสบดี 08:00 – 14:00 น.
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์ 07:00 – 19:00 น.
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดพบแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการค่ะ
สามารถนัดหมายแพทย์ได้ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต โทร. 08-0074-8800 หรือ 0-2738-9900-9