นพ. เจษฎา กาญจนสินิทธ์

นพ. เจษฎา กาญจนสินิทธ์

สาขา: อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ตารางออกตรวจโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

วัน เวลา หมายเหตุ
วันจันทร์ 07:30 – 17:00
(รับ Consult 12:00 – 17:00)
วันอังคาร 07:30 – 16:30
วันพุธ 07:30 – 15:30
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์ 07:30 – 19:00
วันเสาร์ 07:00 – 19:00
วันอาทิตย์
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดพบแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการค่ะ
สามารถนัดหมายแพทย์ได้ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต โทร. 08-0074-8800 หรือ 02-115-2111