นพ. โกเมศ กิมวัฒนานุกุล

นพ. โกเมศ กิมวัฒนานุกุล

สาขา: ตจวิทยา (Dermatology M.Sc.)

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ: ผิวหนังและความงาม (Dermatology and Aesthetics)

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม)
  • ปริญญาโทเฉพาะทางตจวิทยา (ผิวหนัง) ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

สมาชิกทางการแพทย์

  • สมาชิกแพทยสภา
  • สมาชิกสมาคมแพทย์ผิวหนัง แห่งประเทศไทย

ผลงานทางวิชาการ

  • The efficacy and safety of 0.5% Topical timolol in skin barrier restoration after ablative fractional CO2laser treatment for atrophic acne scars: a split face randomized doubleblind placebo-controlled trial (รางวัลวิจัยดีเด่น First runner-up award, 3rd Research Day, ระดับแพทย์ประจำ บ้านต่อยอด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์)
  • The study of efficacy and safety of SNAIL8 Advanced Serum as adjunctive treatment in post-acne Erythema reduction in mild to moderate acne, double-blinded, randomized placebo-controlled trial

ตารางออกตรวจโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

วัน เวลา หมายเหตุ
วันจันทร์ 09.00 – 19.00 น.
วันอังคาร 09.00 – 19.00 น.
วันพุธ 09.00 – 19.00 น.
วันพฤหัสบดี 09.00 – 19.00 น.
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์ 09.00 – 19.00 น.
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดพบแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการค่ะ
สามารถนัดหมายแพทย์ได้ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต โทร. 08-0074-8800 หรือ 0-2738-9900-9