นพ. ไพรัช พงษ์คุณากร

นพ. ไพรัช พงษ์คุณากร

สาขา: เวชปฏิบัติทั่วไป

ตารางออกตรวจโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

วัน เวลา หมายเหตุ
วันจันทร์ 6.00 – 15.00 น.
วันอังคาร 6.00 – 12.00 น.
วันพุธ 6.00 – 20.00 น.
วันพฤหัสบดี 6.00 – 15.00 น.
วันศุกร์
วันเสาร์ 7.00 – 19.00 น.
วันอาทิตย์