เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ทางโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต ร่วมกับอบต.ราขาเทวะ

ได้ทำการฝึกซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟประจำปี 2563

บรรยากาศในการฝึกซ้อมเป็นอย่างไร เราเก็บภาพมาให้ชมกันค่ะ 

ซ้อมดับเพลิง จุฬารัตน์ 9 261163_๒๐๑๑๒๖_85ซ้อมดับเพลิง จุฬารัตน์ 9 261163_๒๐๑๑๒๖_65

ซ้อมดับเพลิง จุฬารัตน์ 9 261163_๒๐๑๑๒๖_18ซ้อมดับเพลิง จุฬารัตน์ 9 261163_๒๐๑๑๒๖_25

ซ้อมดับเพลิง จุฬารัตน์ 9 261163_๒๐๑๑๒๖_30