พญ. ชญาดา ชนะศรีโยธิน

สาขา: โสต ศอ นาสิก

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ: ด้านเสริมความงามและสรีระใบหน้า หู ตา คอ จมูกโดยตรง

ตารางออกตรวจโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

วัน เวลา หมายเหตุ
วันจันทร์ 16.30 – 19.00 น.
วันอังคาร
วันพุธ 16.30 – 19.00 น.
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดพบแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการค่ะ
สามารถนัดหมายแพทย์ได้ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต โทร. 08-0074-8800 หรือ 0-2738-9900-9