พญ. สริดา เลาหพันธุ์สวัสดิ์

สาขา: อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วุฒิบัตร

  • สาขาอายุรศาสตร์
  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม

สมาชิกทางการแพทย์

  • สมาชิกแพทยสภา
  • สมาชิกราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
  • สมาชิกสมาคมโรคข้อและรูมาติสซั่ม

ผลงานทางวิชาการ

  • S.P.Watcharananan, S. Louhapanswat, et al. Cytomegalovirus Viremia After Kidney Transplant in Thailand; Predictors of Symptomatic Infection and Outcome, j. Transproceed.2011.12.029

ตารางออกตรวจโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

วัน เวลา หมายเหตุ
วันจันทร์ 07:00 – 16:00 น.
วันอังคาร 07:00 – 16:00 น.
วันพุธ 07:00 – 20:00 น.
วันพฤหัสบดี 07:00 – 12:00 น. 13:00 – 16:00 น.
(จุฬารัตน์ 3)
วันศุกร์ 07:00 – 12:00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดพบแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการค่ะ
สามารถนัดหมายแพทย์ได้ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต โทร. 08-0074-8800 หรือ 0-2738-9900-9