พญ. สุทธดา อมราภรณ์

สาขา: วิสัญญีวิทยา

ตารางออกตรวจโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

วัน เวลา หมายเหตุ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์ 6.00 – 18.00 น. 18.00 – 6.00 น.
วันอาทิตย์