พญ. อโนชา เพชรรัตน์

วีดีโอแนะนำ

พญ. อโนชา เพชรรัตน์

สาขา: เวชศาสตร์ชะลอวัย และฟื้นฟูสุขภาพ

การศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • เวชศาสตร์ชะลอวัย และฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สมาชิกทางการแพทย์

  • สมาชิกแพทยสภา

การฝึกอบรม

  • 8 th A4M Thailand congress of Anti Aging & Aesthetic Medicine 2016
  • 5 th Introduction to Practical CellTherapy Workshop, 2015
  • New Trend in Anti-aging Medicine, 2014
  • Chelation Therapy Experience update of 2013 – Chelation Therapy, 2011

ผลงานทางวิชาการ

  • Poster presentation at OARSI-World Congress on osteoarthritis 2013 at Philadelphia, PA USA. -The Efficacy of a Standardized Rose-hip Powder containing seed shells compared with Glucosamine sulfate in patients with osteoarthritis of the knee-A blinded,parallel, randomized study, Osteoarthritis and Cartilage 21 (2013) S216.

ตารางออกตรวจโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

วัน เวลา หมายเหตุ
วันจันทร์ 09:00 – 19:00 น.
วันอังคาร 09:00 – 17:00 น.
วันพุธ 08:30 – 17:30 น.
วันพฤหัสบดี 08:30 – 17:30 น.
วันศุกร์ 08:30 – 17:30 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์ 09:00 – 14:00 น.
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดพบแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการค่ะ
สามารถนัดหมายแพทย์ได้ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต โทร. 08-0074-8800 หรือ 0-2738-9900-9