อาการบวมน้ำที่ปอด น้ำท่วมปอด การสะสมของของเหลวส่วนเกินในถุงลม (ถุงลม) ของปอด ถุงลมเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนออกซิเจนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ระหว่างการหายใจ อาการเบื้องต้นของอาการบวมน้ำที่ปอดคือ หายใจลำบาก เรียกว่าหายใจลำบาก การเริ่มมีอาการอาจค่อยๆ เกิดขึ้นในช่วงหลายวัน หรืออาจเกิดขึ้นอย่างฉับพลันภายในไม่กี่นาทีหรือหลายชั่วโมง อาการบวมน้ำที่ปอดอย่างฉับพลันหรือเฉียบพลันต้องได้รับการรักษาพยาบาลทันที หากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่รักษา อาการดังกล่าวอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

สาเหตุและปัจจัยเสี่ยง ภาวะ น้ำท่วมปอด

สาเหตุหลักของอาการบวมน้ำที่ปอดคือโรคหัวใจ อาการบวมน้ำที่ปอดประเภทนี้เรียกว่าอาการบวมน้ำที่ปอดจากโรคหัวใจ ภาวะหัวใจล้มเหลวมักเกิดจากภาวะหัวใจล้มเหลว ซึ่งกล้ามเนื้อหัวใจที่อ่อนแอไม่สามารถสูบฉีดเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ความดันโลหิตเพิ่มขึ้นและเลือดไหลออกจากผนังหลอดเลือดและเข้าไปในถุงลม ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ของผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวมีอาการบวมน้ำที่ปอด  รูปแบบอื่นๆ ของความผิดปกติของหัวใจ เช่น หัวใจวาย โรคหลอดเลือดหัวใจ และการอักเสบของหัวใจ หรือความดันโลหิตสูงอย่างฉับพลันและรุนแรง (ความดันโลหิตสูง) อาจทำให้เกิดอาการบวมน้ำที่ปอดได้

อาการ

จะเป็นลักษณะเฉพาะ คือหายใจไม่ออก นอนราบจะยิ่งเหนื่อยมากขึ้นบางคนจะมีอาการคล้ายๆกับคนจมน้ำ เพราะปอดแลกเปลี่ยนก๊าซไม่ได้ ถ้าอาการมากๆอาจจะไอออกมาเป็นฟองสีชมพู ซึ่งเป็นภาวะวิกฤตค่อนข้างร้ายแรง

การรักษา

  • หาสาเหตุของอาการ
  • กินยาขับปัสสาวะ
  • ควบคุมปริมาณน้ำที่ดื่มในแต่ละวัน
  • ลดโซเดียม และหลีกเลี่ยงอาหารรสเค็ม

บริษัท คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จำกัด
Convenience Hospital Co., Ltd.
90/5 หมู่ 13 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 08-0074-8800, 02-115-2111
แฟกซ์ : 02-738-9740
แผนที่ : Google / รูปแผนที่ / เส้นทางเดินทาง
Line : @ch9airport