ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ เป็นภาวะที่ร่างกายมีระดับน้ำตาลในเลือดน้อยกว่า 70 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ซึ่งเกิดจากความไม่สมดุลของกลูโคสที่มีอยู่ การใช้กลูโคส อินซูลิน รวมไปถึงการตอบสนองต่อ counter-regulatory hormones และการหลั่งกลูคากอน

 

อาการของน้ำตาลในเลือดต่ำ

  • ใจสั่น หัวใจเต้นเร็ว
  • มือสั่น
  • กระสับกระส่ายอยู่ไม่นิ่ง
  • เหงื่อออกมากตัวเย็น
  • รู้สึกหิวกระหายหรือมีอาการชา
  • ถ้าสมองขาดน้ำตาลอาการจะรุนแรงขึ้น เช่น การมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง รู้สึกร้อนทั้งที่ผิวหนังเย็นชื้น ตาพร่ามัว มึนศีรษะ สับสน ชัก เป็นลม หรือระดับความรู้สึกตัวลดลง อ่อนแรงคล้ายโรคหลอดเลือดสมอง เป็นต้น

 

การรักษาเมื่อเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ

ถ้ามีอาการเล็กน้อยและยังรู้สึกตัวดีสามารถกินได้ ต้องให้คาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวที่สามารถดูดซึมได้เลย เช่น ลูกอม 3 เม็ด น้ำส้มคั้น 180 มล. น้ำอัดลม 180 มล. หรือน้ำผึ้ง 3 ช้อนชา

 

       ถ้าไม่รู้สึกตัวหรือไม่มารถรับประทานได้ให้รีบนำส่งรพ. พบแพทย์ทันที