3 วิธีหลัก ๆ ที่เราใช้กันตอนนี้ คือ Real time PCR , Antigen Test Kit หรือ Rapid Antigen Test และ Antibody Test Kit

แต่ละแบบมีความแตกต่างกันอย่างไร❓ ความแม่นยำ และข้อจำกัดแต่ละแบบเป็นอย่างไร❔

▶️ Real time PCR คือการตรวจสารพันธุกรรมของไวรัส covid-19 เก็บตัวอย่างโดยการเก็บป้ายสารคัดหลั่งทางเดินหายใจส่วนบน ทางจมูก กระพุ้งแก้ม ลำคอ ด้วยวิธี swab
📩 สามารถหาเชื้อจากตัวอย่างที่มีปริมาณน้อยได้
📩 มีความแม่นยำสูง
📩 รู้ผลภายใน 24 – 48 ชั่วโมง
📩 ตรวจโดยสถานพยาบาลเท่านั้น

▶️ Antigen Test Kit หรือ Rapid Antigen Test คือการตรวจหาเชื้อ covid-19 หรือองค์ประกอบไวรัสเก็บสารคัดหลั่งทางเดินหายใจส่วนบน ทางจมูก กระพุ้งแก้ม ลำคอ น้ำลายด้วยการ swab
📩 โดยการใช้การอ่านสีบน Strip test ใช้เวลา 15 ถึง 20 นาทีต่อ 1 ตัวอย่าง
📩 แต่มีข้อแนะนำจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าควรใช้กับผู้ที่สงสัยติดเชื้อแต่ยังไม่มีอาการ
📩 และหากได้รับเชื้อมาแล้วประมาณ 5 – 14 วัน ผลที่ได้จะมีความแม่นยำ
📩 โดยล่าสุดถูกนำมาใช้เป็นแนวทางลดความแออัดของจุดตรวจในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล
📩 เมื่อพบผลเป็นบวกต้องตรวจซ้ำด้วยวิธี Real time PCR เพื่อยืนยันการพบเชื้อ

▶️ Antibody Test Kit คือการตรวจหาภูมิคุ้มกันเชื้อโควิค IgG และ IgM Covid 19 โดยเก็บจากเลือด
📩 ซึ่งวิธีนี้ไม่สามารถนำมาใช้ตรวจหาผู้ติดเชื้อโควิค 19 ได้เนื่องจากภูมิต้านทานที่เจออาจมาจากการได้รับวัคซีน

ที่มา : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข