วัคซีนต้านโควิดโมเดอร์นา เป็นวัคซีน ชนิด mRNA ซึ่งเป็นสารพันธุกรรมสังเคราะห์ขึ้นได้ในห้องปฎิบัติการ มีชื่อตามที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐอเมริกา (Centers for disease control: CDC) ระบุไว้คือ mRNA-1273

ผลข้างเคียงทั่วไปหลังการฉีดโมเดอร์น่า (Moderna)

 • การเจ็บปวดตรงที่ฉีดยา
 • ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า
 • ปวดหัว
 • ปวดกล้ามเนื้อ
 • เป็นไข้และหนาวสั่น
 • ปวดข้อ

ผลข้างเคียงที่พบน้อย ได้แก่

 • เป็นผื่นแดงหรือบวมตรงที่ฉีดยา
 • บวมหรือกดเจ็บใต้รักแร้
 • คลื่นไส้ / อาเจียน
 • ต่อมน้ำเหลืองโต

ปกติผลข้างเคียงเหล่านี้จะปานกลาง และปกติจะหายไปภายใน 2-3 วัน บางคนจะมีอาการเหมือนไข้หวัด จากการฉีดวัคซีนตัวนี้มากกว่า เมื่อเทียบกับวัคซีนตัวอื่นๆ และอาจต้องหยุดพักการทำกิจกรรมธรรมดา อาการเหล่านี้อาจเกิดหลังฉีดวัคซีนเข็มไหนก็ได้ แต่พบหลังฉีดเข็มที่สองมากกว่า

ผลข้างเคียงที่มีรายงานหลังฉีดวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) คือ

 • ปฏิกิริยาแพ้อย่างรุนแรงเฉียบพลัน (อะนาไฟแลคสิส)
 • โรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ (การอักเสบของกล้ามเนื้อหัวใจ) และโรคเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ (การอักเสบของเยื่อหุ้มหัวใจ) กรณีที่รายงานส่วนใหญ่ มีอาการปานกลางและฟื้นหายอย่างรวดเร็ว แต่อย่างไรก็ตาม ควรมีการติตดตามระยะยาวสำหรับกรณีดังกล่าว

ผลข้างเคียง 2 แบบนี้พบได้น้อย แต่เด่นชัดในผู้ที่รับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาเข็มที่ 2 หรือคนไวัยหนุ่ม อายุน้อยกว่า 30 ปี