อาการเพลีย เหนื่อยง่าย นั้น เป็นอาการที่พบได้บ่อยมากอาการหนึ่ง และมักเป็นอาการนำที่ทำให้หลายคนมาปรึกษาแพทย์เพื่อหาสาเหตุ เนื่องจากเป็นอาการที่ไม่จำเพาะเจาะจงต่อโรคใดโรคหนึ่ง จึงจำเป็นต้องมีการตรวจเพิ่มเติมเพื่อช่วยในการวินิจฉัยหาสาเหตุ

สาเหตุของอาการเพลีย เหนื่อยง่าย เกิดขึ้นได้จากหลายอย่าง ได้แก่

 • ภาวะโลหิตจาง
 • โรคเบาหวาน
 • โรคเกี่ยวกับ หัวใจ ปอด ตับ ไต
 • โรคด้านจิตใจ เช่น ภาวะซึมเศร้า
 • มะเร็ง ซึ่งมักพบร่วมกับการที่น้ำหนักตัวลดลงผิดปกติ
 • ภาวะไม่สมดุลของฮอร์โมนในร่างกาย

การตรวจเช็คสุขภาพประจำปี เราอาจสามารถจะตรวจพบความผิดปกติ จากสาเหตุข้างต้นได้ ทั้งภาวะโลหิตจาง, โรคเบาหวาน การทำงานของหัวใจ ปอด ตับ ไต และตรวจคัดกรองมะเร็งเบื้องต้นได้

แต่บ่อยครั้งที่เราไม่พบความผิดปกติจากการตรวจสุขภาพประจำปี แต่ก็ยังคงมีอาการเพลีย เหนื่อยง่าย อยู่ ซึ่งในปัจจุบันเราพบได้บ่อยมากขึ้นเรื่อย ๆ ลักษณะแบบนี้อาจมีสาเหตุมาจากภาวะไม่สมดุลของฮอร์โมน

 • ฮอร์โมน คือ สารเคมีที่ร่างกายสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการสื่อสารระหว่างอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย ฮอร์โมนในร่างกายเรามีอยู่หลายชนิด ซึ่งจะมีการหลั่งออกมาในปริมาณที่แตกต่างกัน ในแต่ละช่วงเวลา ดังนั้นความสมดุลของฮอร์โมนต่างๆในร่างกายจึงเป็นกุญแจสำคัญของสุขภาพที่ดี
 • ความไม่สมดุลของ ฮอร์โมนไทรอยด์ ฮอร์โมนความเครียด หรือแม้แต่ฮอร์โมนเพศ อาจเป็นสาเหตุของอาการเพลีย และเหนื่อยง่าย
 • สาเหตุมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ทำร้ายสุขภาพ

พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความไม่สมดุลของฮอร์โมน ได้แก่อะไรบ้าง

 • นอนดึก นอนไม่เพียงพอ เป็นประจำ
 • ความเครียดสะสมเรื้อรัง
 • อดอาหารมากเกินไป หรือได้รับสารอาหารไม่เพียงพอต่อร่างกายเรื้อรัง
 • รับประทานของหวาน น้ำตาล กาแฟ แทนมื้ออาหารเป็นประจำ

การวินิจฉัย

 • ตรวจระดับฮอร์โมนจากการตรวจเลือด

การรักษา

 • ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นสาเหตุ
 • การปรับสมดุลฮอร์โมนด้วยวิตามิน เกลือแร่ หรือสารสกัดจากพืช