การมีลูกเป็นเรื่องสำคัญ ที่ส่งเสริมสัมพันธภาพในสถาบันครอบครัว เด็กที่เติบโตจากความพร้อมของพ่อแม่จะทำให้มีพัฒนาการที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ ซึ่งสิ่งนี้ได้จากการเตรียมความพร้อมของคุณพ่อ คุณแม่ ซึ่งการเตรียมสุขภาพมีดังนี้

การเตรียมความพร้อมสุภาพสตรี

 1. เตรียมความพร้อมด้านจิตใจ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย ฮอร์โมน อารมณ์
 2. ตรวจอัลตราซาวน์ ดูความผิดปกติของมดลูกรังไข่ ปีกมดลูก
 3. ตรวจมะเร็งปากมดลูก
 4. ตรวจโรคติดเชื้อ HIV ไวรัสตับอักเสบบี ซิฟิลิส หัดเยอรมันเป็นต้น
 5. ตรวจคัดกรองโรคธาลัสซีเมีย
 6. รีบวัคซีนที่จำเป็น กรณีที่ไม่มีภูมิคุ้มกัน เช่นวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี หัดเยอรมัน
 7. รับประทานยาบำรุงครรภ์ โฟลิค หลีกหลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ พักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงความเครียด

การเตรียมความพร้อมสุภาพบุรุษ

 1. ตรวจปริมาณคุณภาพ ของอสุจิ
 2. ตรวจโรคติดเชื้อ HIV ไวรัสตับอักเสบบี ซิฟิลิส หัดเยอรมันเป็นต้น
 3. ตรวจคัดกรองโรคธาลัสซีเมีย
 4. รีบวัคซีนที่จำเป็น กรณีที่ไม่มีภูมิคุ้มกัน เช่นวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี หัดเยอรมัน
 5. หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่