อาการผิดปกติของดวงตา ที่ควรไปพบแพทย์

ความผิดปกติของการมองเห็น

  • ตามัวลง มองภาพไม่ชัดเจน หรือเห็นภาพเลือนราง ถ้าหากเป็นมากจะไม่สามารถบอกได้ว่าภาพนั้นคืออะไร ส่งผลต่อชีวิตประจำวันโดยตรง
  • เห็นภาพบิดเบี้ยว จะมองเห็นเส้นตรงเป็นโค้งหรือหงิก งอ มักเป็นตาเดียว อาการอย่างนี้จะบ่งถึงว่ามีความผิดปกติของจอประสาทตาส่วนกลาง (macula)
  • เห็นภาพขาดหายไป จะมองหน้าคนไม่เห็นลูกตา อาการแบบนี้เป็นความผิดปกติของลานสายตา บางคนอาจมาด้วยลานสายตาซีกขวาไม่เห็น ภาวะนี้อาจเกิดจากความผิดปกติของจอประสาทตา
  • มองเห็นวัตถุข้างหน้าเป็น 2 อัน หรือหลายอัน เช่น คนสูงอายุเห็นดวงจันทร์สองดวง หรือหลายดวง อันเนื่องมาจากโรคต้อกระจก เพราะเห็นคนเดียวข้างหน้าเป็น 2 คน จากกล้ามเนื้อตาผิดปกติ เป็นต้น
  • เห็นจุดดำๆ หรือตัวแมลง หรือเป็นเส้นๆ ลอยไปมา เห็นแสงคล้ายๆ แฟลชเป็นบางครั้ง บ่งบอกถึงมีความผิดปกติของจอประสาทตา
  • ตาแดง อาจจะเกิดกับดวงตาข้างใดข้างหนึ่งก่อนแล้วถึงจะลามไปอีกข้างหนึ่ง และ 2-3 วัน จะมีอาการที่พบได้เช่น ตาแดง ปวดตา คันตา น้ำตาไหล ขี้ตา เปลือกตาบวม ผู้มีอาการตาแดงจึงควรปรึกษาแพทย์
  • ปวดตา เจ็บตา ร่วมกับมีหรือไม่มีขี้ตา บ่งถึงมีความผิดปกติภายในหรือรอบๆ บริเวณเบ้าตา
  • ปวดศีรษะบ่อยๆ ในบางรายอาจเป็นอาการแสดงของสายตาผิดปกติ หรือมีการอักเสบของเบ้าตา

ตลอดจนการใช้สายตาผิดๆ เช่น การใช้คอมพิวเตอร์วันละหลายๆ ชั่วโมง เป็นต้น

 

บริษัท คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จำกัด
Convenience Hospital Co., Ltd.
90/5 หมู่ 13 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 08-0074-8800, 02-115-2111
แฟกซ์ : 02-738-9740
แผนที่ : Google / รูปแผนที่ / เส้นทางเดินทาง
Line : @ch9airport