โปรแกรมตรวจโรคสมองและระบบประสาท

รายการตรวจ

  1. ซักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์สมองและระบบประสาท |   Physical Examination
  2. ตรวจร่างกายพื้นฐาน วัดความดันโลหิตและสัญญาณชีพ |   Vital Sign
  3. ตรวจดัชนีมวลกายและไขมันใต้ผิวหนัง   |  Body Composition Analysis
  4. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ  | EKG
  5. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด  | CBC
  6. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด  | NON BS
  7. ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด  | LDL
  8. ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ | TSH
  9. ตรวจหลอดเลือดสมองด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง(ไม่รวมฉีดสี) | CT Brain

ราคาปกติ 8,760 บาท ราคาแพ็กเกจ 5,500 บาท สามารถจองล่วงหน้า คลิกที่นี่