โปรแกรมตรวจโรคสมองและระบบประสาท

รายการตรวจ

 1. ซักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์สมองและระบบประสาท Physical Examination
 2. ตรวจร่างกายพื้นฐาน วัดความดันโลหิต และสัญญาณชีพ Vital Sign
 3. ตรวจดัชนีมวลกายและไขมันใต้ผิวหนัง Body Composition Analysis
 4. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
 5. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
 6. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด NON BS
 7. ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด LDL
 8. ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ TSH
 9. ตรวจหลอดเลือดสมองด้วยเครื่องเอกซเรย์ คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง CT Brain ไม่รวมฉีดสี
 10. คูปองอาหารเช้า Food Coupon
 11. ค่าบริการโรงพยาบาล Hospital Service
 12. สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ Report Book

ราคาปกติ 8,760 บาท ราคาแพ็กเกจ 5,500 บาท