แพคเกจจัดฟัน
แบ่งชำระ 3,000 บาท 4 เดือน (ต่อไปชำระ 1,250 บาท/เดือน)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและติดต่อขอเข้ารับบริการได้ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต โทร. 08-0074-8800 หรือ 02-115-2111

6102-Promo-04