โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี

Check-Up Program BASIC เหมาะสำหรับคนอายุน้อยกว่า30ปี

รายการตรวจ

 1. ซักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical Examination
 2. ตรวจวัดความดันโลหิตและสัญญาณชีพ Vital sign
 3. ตรวจวัดดัชนีมวลกาย และมวลไขมัน Body Composition Analysis
 4. ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจ Chest X-ray
 5. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
 6. ตรวจความหนาแน่นกระดูกบริเวณข้อเท้า Bone Screening
 7. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
 8. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FBS
 9. ตรวจระดับไขมันในเลือด
  • คอลเลสเตอรอล Cholesterol
  • ไตรกลีเซอไรด์ Triglyceride
  • ไขมันดี HDL
  • ไขมันไม่ดี LDL
 10. ตรวจการทำงานของตับ AST(SGOT) . ALT(SGPT)
 11. ตรวจการทำงานของไต Creatinine
 12. ตรวจกรดยูริค Uric Acid
 13. ตรวจปัสสาวะ Urine Analysis
 14. คูปองอาหารว่าง Set Box
 15. สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ Report book

ราคาปกติ 4,340 บาท
ราคาโปรโมชั่น 2,500 บาท

จอง คลิกที่นี่

Check-Up Program Standard เหมาะสำหรับคนอายุ 30-40 ปี (ผู้ชาย)

รายการตรวจ

 1. ซักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical Examination
 2. ตรวจวัดความดันโลหิตและสัญญาณชีพ Vital sign
 3. ตรวจวัดดัชนีมวลกาย และมวลไขมัน Body Composition Analysis
 4. ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจ Chest X-ray
 5. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
 6. ตรวจความหนาแน่นกระดูกบริเวณข้อเท้า Bone Screening
 7. ตรวจอัลตร้าซาวด์ : ช่องท้องส่วนบน Ultrasound Upper Abdomen
 8. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
 9. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FBS
 10. ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด HB A1C
 11. ตรวจระดับไขมันในเลือด
  • คอลเลสเตอรอล Cholesterol
  • ไตรกลีเซอไรด์ Triglyceride
  • ไขมันดี HDL
  • ไขมันไม่ดี LDL
 12. ตรวจการทำงานของตับ AST(SGOT) . ALT(SGPT)
 13. ตรวจการทำงานของไต Creatinine
 14. ตรวจกรดยูริค Uric Acid
 15. ตรวจปัสสาวะ Urine Analysis
 16. ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ TSH
 17. คูปองอาหารว่าง Set Box
 18. สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ Report book

ราคาปกติ 7,060 บาท
ราคาโปรโมชั่น 4,000 บาท

จอง คลิกที่นี่

Check-Up Program Standard เหมาะสำหรับคนอายุ 30-40 ปี (ผู้หญิง)

รายการตรวจ

 1. ซักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical Examination
 2. ตรวจวัดความดันโลหิตและสัญญาณชีพ Vital sign
 3. ตรวจวัดดัชนีมวลกาย และมวลไขมัน Body Composition Analysis
 4. ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจ Chest X-ray
 5. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
 6. ตรวจความหนาแน่นกระดูกบริเวณข้อเท้า Bone Screening
 7. ตรวจอัลตร้าซาวด์ : ช่องท้องส่วนล่าง Ultrasound Lower Abdomen
 8. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
 9. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FBS
 10. ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด HB A1C
 11. ตรวจระดับไขมันในเลือด
  • คอลเลสเตอรอล Cholesterol
  • ไตรกลีเซอไรด์ Triglyceride
  • ไขมันดี HDL
  • ไขมันไม่ดี LDL
 12. ตรวจการทำงานของตับ AST(SGOT) . ALT(SGPT)
 13. ตรวจการทำงานของไต Creatinine
 14. ตรวจกรดยูริค Uric Acid
 15. ตรวจปัสสาวะ Urine Analysis
 16. ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ TSH
 17. ตรวจความเสี่ยงมะเร็ง : มะเร็งปากมดลูก Pap Smear
 18. คูปองอาหารว่าง Set Box
 19. สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ Report book

ราคาปกติ 7,980 บาท
ราคาโปรโมชั่น 4,500 บาท

จอง คลิกที่นี่

Check-Up Program Advance เหมาะสำหรับคนอายุ 41-50 ปี (ผู้ชาย)

รายการตรวจ

 1. ซักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical Examination
 2. ตรวจวัดความดันโลหิตและสัญญาณชีพ Vital sign
 3. ตรวจวัดดัชนีมวลกาย และมวลไขมัน Body Composition Analysis
 4. ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจ Chest X-ray
 5. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
 6. ตรวจความหนาแน่นกระดูกบริเวณข้อเท้า Bone Screening
 7. ตรวจอัลตร้าซาวด์
  • ช่องท้องส่วนบน Ultrasound Upper Abdomen
  • ช่องท้องส่วนล่าง Ultrasound Lower Abdomen
 8. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
 9. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FBS
 10. ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด HB A1C
 11. ตรวจระดับไขมันในเลือด
  • คอลเลสเตอรอล Cholesterol
  • ไตรกลีเซอไรด์ Triglyceride
  • ไขมันดี HDL
  • ไขมันไม่ดี LDL
 12. ตรวจการทำงานของตับ AST(SGOT) . ALT(SGPT)
 13. ตรวจเอ็นไซม์แอลคาไลน์ฟอสฟาเทสในตับ ALP (Alkaline Phosphatase)
 14. ตรวจการทำงานของไต Creatinine
 15. ตรวจกรดยูริค Uric Acid
 16. ตรวจปัสสาวะ Urine Analysis
 17. ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ TSH
 18. ตรวจความเสี่ยงมะเร็ง
  • มะเร็งตับ (หาสารบ่งชี้) AFP
  • มะเร็งลำไส้ใหญ่ (หาสารบ่งชี้) CEA
 19. คูปองอาหารว่าง Set Box
 20. สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ Report book

ราคาปกติ 9,990 บาท
ราคาโปรโมชั่น 6,000 บาท

จอง คลิกที่นี่

Check-Up Program Advance เหมาะสำหรับคนอายุ 41-50 ปี (ผู้หญิง)

รายการตรวจ

 1. ซักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical Examination
 2. ตรวจวัดความดันโลหิตและสัญญาณชีพ Vital sign
 3. ตรวจวัดดัชนีมวลกาย และมวลไขมัน Body Composition Analysis
 4. ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจ Chest X-ray
 5. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
 6. ตรวจความหนาแน่นกระดูกบริเวณข้อเท้า Bone Screening
 7. ตรวจอัลตร้าซาวด์
  • ช่องท้องส่วนบน Ultrasound Upper Abdomen
  • ช่องท้องส่วนล่าง Ultrasound Lower Abdomen
 8. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
 9. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FBS
 10. ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด HB A1C
 11. ตรวจระดับไขมันในเลือด
  • คอลเลสเตอรอล Cholesterol
  • ไตรกลีเซอไรด์ Triglyceride
  • ไขมันดี HDL
  • ไขมันไม่ดี LDL
 12. ตรวจการทำงานของตับ AST(SGOT) . ALT(SGPT)
 13. ตรวจเอ็นไซม์แอลคาไลน์ฟอสฟาเทสในตับ ALP (Alkaline Phosphatase)
 14. ตรวจการทำงานของไต Creatinine
 15. ตรวจกรดยูริค Uric Acid
 16. ตรวจปัสสาวะ Urine Analysis
 17. ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ TSH
 18. ตรวจความเสี่ยงมะเร็ง
  • มะเร็งตับ (หาสารบ่งชี้) AFP
  • มะเร็งลำไส้ใหญ่ (หาสารบ่งชี้) CEA
  • มะเร็งปากมดลูก Thin Prep
 19. คูปองอาหารว่าง Set Box
 20. สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ Report book

ราคาปกติ 11,630 บาท
ราคาโปรโมชั่น 7,500 บาท

จอง คลิกที่นี่

Check-Up Program Premium เหมาะสำหรับคนอายุ 50 ปีขึ้นไป (ผู้ชาย)

รายการตรวจ

 1. ซักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical Examination
 2. ตรวจวัดความดันโลหิตและสัญญาณชีพ Vital sign
 3. ตรวจวัดดัชนีมวลกาย และมวลไขมัน Body Composition Analysis
 4. ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจ Chest X-ray
 5. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
 6. ตรวจอัลตร้าซาวด์
  • ช่องท้องส่วนบน Ultrasound Upper Abdomen
  • ช่องท้องส่วนล่าง Ultrasound Lower Abdomen
 7. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
 8. ตรวจการอักเสบของหลอดเลือด hs-CRP
 9. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FBS
 10. ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด HB A1C
 11. ตรวจระดับไขมันในเลือด
  • คอลเลสเตอรอล Cholesterol
  • ไตรกลีเซอไรด์ Triglyceride
  • ไขมันดี HDL
  • ไขมันไม่ดี LDL
 12. ตรวจการทำงานของตับ AST(SGOT) . ALT(SGPT)
 13. ตรวจเอ็นไซม์แอลคาไลน์ฟอสฟาเทสในตับ ALP (Alkaline Phosphatase)
 14. ตรวจการทำงานของไต Creatinine
 15. ตรวจกรดยูริค Uric Acid
 16. ตรวจปัสสาวะ Urine Analysis
 17. ตรวจเม็ดเลือดแฝงในอุจจาระ Stool Occult Blood
 18. ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ TSH
 19. ตรวจความเสี่ยงมะเร็ง
  • มะเร็งตับ (หาสารบ่งชี้) AFP
  • มะเร็งลำไส้ใหญ่ (หาสารบ่งชี้) CEA
  • มะเร็งต่อมลูกหมาก (หาสารบ่งชี้) PSA
 20. ตรวจความหนาแน่นกระดูกสันหลังส่วนล่างและสโพก Bone Mineral Density
 21. คูปองอาหารว่าง Set Box
 22. สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ Report book

ราคาปกติ 14,300 บาท
ราคาโปรโมชั่น 9,000 บาท

จอง คลิกที่นี่

Check-Up Program Premium เหมาะสำหรับคนอายุ 50 ปีขึ้นไป (ผู้หญิง)

รายการตรวจ

 1. ซักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical Examination
 2. ตรวจวัดความดันโลหิตและสัญญาณชีพ Vital sign
 3. ตรวจวัดดัชนีมวลกาย และมวลไขมัน Body Composition Analysis
 4. ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจ Chest X-ray
 5. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
 6. ตรวจอัลตร้าซาวด์
  • ช่องท้องส่วนบน Ultrasound Upper Abdomen
  • ช่องท้องส่วนล่าง Ultrasound Lower Abdomen
 7. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
 8. ตรวจการอักเสบของหลอดเลือด hs-CRP
 9. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FBS
 10. ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด HB A1C
 11. ตรวจระดับไขมันในเลือด
  • คอลเลสเตอรอล Cholesterol
  • ไตรกลีเซอไรด์ Triglyceride
  • ไขมันดี HDL
  • ไขมันไม่ดี LDL
 12. ตรวจการทำงานของตับ AST(SGOT) . ALT(SGPT)
 13. ตรวจเอ็นไซม์แอลคาไลน์ฟอสฟาเทสในตับ ALP (Alkaline Phosphatase)
 14. ตรวจการทำงานของไต Creatinine
 15. ตรวจกรดยูริค Uric Acid
 16. ตรวจปัสสาวะ Urine Analysis
 17. ตรวจเม็ดเลือดแฝงในอุจจาระ Stool Occult Blood
 18. ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ TSH
 19. ตรวจความเสี่ยงมะเร็ง
  • มะเร็งตับ (หาสารบ่งชี้) AFP
  • มะเร็งลำไส้ใหญ่ (หาสารบ่งชี้) CEA
  • มะเร็งปากมดลูก Thin Prep
  • มะเร็งเต้านม Mammogram
 20. ตรวจความหนาแน่นกระดูกสันหลังส่วนล่างและสโพก Bone Mineral Density
 21. คูปองอาหารว่าง Set Box
 22. สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ Report book

ราคาปกติ 18,950 บาท
ราคาโปรโมชั่น 12,500 บาท

จอง คลิกที่นี่

Check-Up Program Premium Plus เหมาะสำหรับคนอายุ 50 ปีขึ้นไป (ผู้ชาย)

รายการตรวจ

 1. ซักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical Examination
 2. ตรวจวัดความดันโลหิตและสัญญาณชีพ Vital sign
 3. ตรวจวัดดัชนีมวลกาย และมวลไขมัน Body Composition Analysis
 4. ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจ Chest X-ray
 5. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
 6. ตรวจกล้ามเนื้อหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง Echocardiogram
 7. ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย Exercise Stress test
 8. ตรวจอัลตร้าซาวด์
  • ช่องท้องส่วนบน Ultrasound Upper Abdomen
  • ช่องท้องส่วนล่าง Ultrasound Lower Abdomen
 9. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
 10. ตรวจการอักเสบของหลอดเลือด hs-CRP
 11. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FBS
 12. ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด HB A1C
 13. ตรวจระดับไขมันในเลือด
  • คอลเลสเตอรอล Cholesterol
  • ไตรกลีเซอไรด์ Triglyceride
  • ไขมันดี HDL
  • ไขมันไม่ดี LDL
 14. ตรวจการทำงานของตับ AST(SGOT) . ALT(SGPT)
 15. ตรวจเอ็นไซม์แอลคาไลน์ฟอสฟาเทสในตับ ALP (Alkaline Phosphatase)
 16. ตรวจการทำงานของไต Creatinine
 17. ตรวจกรดยูริค Uric Acid
 18. ตรวจปัสสาวะ Urine Analysis
 19. ตรวจเม็ดเลือดแฝงในอุจจาระ Stool Occult Blood
 20. ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ TSH
 21. ตรวจความเสี่ยงมะเร็ง
  • มะเร็งตับ (หาสารบ่งชี้) AFP
  • มะเร็งลำไส้ใหญ่ (หาสารบ่งชี้) CEA
  • มะเร็งต่อมลูกหมาก (หาสารบ่งชี้) PSA
 22. ตรวจความหนาแน่นกระดูกสันหลังส่วนล่างและสโพก Bone Mineral Density
 23. คูปองอาหารว่าง Set Box
 24. สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ Report book

ราคาปกติ 20,600 บาท
ราคาโปรโมชั่น 12,000 บาท

จอง คลิกที่นี่

Check-Up Program Premium Plus เหมาะสำหรับคนอายุ 50 ปีขึ้นไป (ผู้หญิง)

รายการตรวจ

 1. ซักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical Examination
 2. ตรวจวัดความดันโลหิตและสัญญาณชีพ Vital sign
 3. ตรวจวัดดัชนีมวลกาย และมวลไขมัน Body Composition Analysis
 4. ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจ Chest X-ray
 5. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
 6. ตรวจกล้ามเนื้อหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง Echocardiogram
 7. ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย Exercise Stress test
 8. ตรวจอัลตร้าซาวด์
  • ช่องท้องส่วนบน Ultrasound Upper Abdomen
  • ช่องท้องส่วนล่าง Ultrasound Lower Abdomen
 9. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
 10. ตรวจการอักเสบของหลอดเลือด hs-CRP
 11. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FBS
 12. ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด HB A1C
 13. ตรวจระดับไขมันในเลือด
  • คอลเลสเตอรอล Cholesterol
  • ไตรกลีเซอไรด์ Triglyceride
  • ไขมันดี HDL
  • ไขมันไม่ดี LDL
 14. ตรวจการทำงานของตับ AST(SGOT) . ALT(SGPT)
 15. ตรวจเอ็นไซม์แอลคาไลน์ฟอสฟาเทสในตับ ALP (Alkaline Phosphatase)
 16. ตรวจการทำงานของไต Creatinine
 17. ตรวจกรดยูริค Uric Acid
 18. ตรวจปัสสาวะ Urine Analysis
 19. ตรวจเม็ดเลือดแฝงในอุจจาระ Stool Occult Blood
 20. ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ TSH
 21. ตรวจความเสี่ยงมะเร็ง
  • มะเร็งตับ (หาสารบ่งชี้) AFP
  • มะเร็งลำไส้ใหญ่ (หาสารบ่งชี้) CEA
  • มะเร็งปากมดลูก Thin Prep
  • มะเร็งเต้านม Mammogram
 22. ตรวจความหนาแน่นกระดูกสันหลังส่วนล่างและสโพก Bone Mineral Density
 23. คูปองอาหารว่าง Set Box
 24. สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ Report book

ราคาปกติ 25,450 บาท
ราคาโปรโมชั่น 16,500 บาท

จอง คลิกที่นี่

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี … ( ดาวน์โหลดโบรชัวร์ )

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและติดต่อขอเข้ารับบริการได้ที่

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต โทร. 089-939-4910 หรือ 02-115-2111