ยุงลายเป็นแมลงที่มีสายพันธุ์หลากหลายชนิด และสามารถถ่ายทอดโรคได้ในบางกรณี  โรคที่มีสาเหตุมาจากยุงลายเป็นพาหะนำเชื้อได้แก่

1.ไข้เลือดออก (Dengue Fever)

ไข้เลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัสเด็งกี้ที่ถ่ายทอดผ่านการกัดของยุงลายชนิดหนึ่ง จะมีอาการไข้สูง, ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อและข้อ, ผื่นผิวหนังแดง, ระคายเคืองและเกิดการเลือดออกได้ในระดับรุนแรง อาการรุนแรงอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

2.โรค Chikungunya

เป็นโรคที่เกิดจากยุงลายชนิด Aedes aegypti และ Aedes albopictus ซึ่งมักพบในพื้นที่ร้อนชื้น โรคนี้มีลักษณะอาการคล้ายกับไข้เลือดออก แต่อาจมีอาการเส้นลายบนผิวหนัง (rash) และอาการปวดข้อที่รุนแรงมากกว่า

3.โรค Zika virus

เกิดจากการติดเชื้อไวรัส Zika ซึ่งเกิดจากการถูกยุงลายชนิด Aedes aegypti และ Aedes albopictus กัดเป็นพาหะนำเชื้อ เช่นเดียวกับโรค Chikungunya อาการของโรค Zika virus มักมีลักษณะเบื้องต้นที่คล้ายกับไข้หวัดธรรมดา โดยไม่มีอาการรุนแรงมากนัก และบางครั้งอาจไม่มีอาการเลย อาการทั่วไปของโรค Zika virus ได้แก่ ไข้เรื้อรัง ผื่นตามผิวหนัง บางคนอาจะมีตาแดงร่วมด้วย

 

เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากยุงลาย ควรใช้มาตรการป้องกันแมลงยุง เช่น ใส่เสื้อผ้าที่ปกป้องแขนและขา, ใช้ยากันยุงที่มีสารป้องกัน, ใช้ตาข่ายกันยุงในห้อง, และกำจัดบ่อน้ำที่เป็นที่อยู่ของยุงลายในบริเวณที่อาศัยอยู่อย่างสม่ำเสมอ