โรคนิ่วไต เป็นโรคที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ เกิดจากแร่ธาตุแข็งชนิดต่างๆที่รวมตัวกันเป็นก้อนที่ไต เนื่องจากไตเป็นอวัยวะในการกรองของเสียที่อยุ่ในเลือดขับออกทางปัสสาวะ อาจมีการตกตะกอนหรือตกผลึกของแร่ธาตุชนิดเข็งทำให้รวมกันเป็นก้อนนิ่วที่ไตได้

สาเหตุของโรคนิ่วไต เกิดจากหลายปัจจัย ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคนิ่วไต

 1. กรรมพันธุ์
 2. อายุ 40-50 ปี
 3. เพศ เพศชายมากกว่าเพศหญิง
 4. อาหาร อาหารบางชนิดและปริมาณอาหารที่มีผลต่อการขับสารบางชนิดออกมาทางปัสสาวะ
  ชนิดที่ทำให้เกิดสารก่อนิ่ว เช่น แคลเซียม ฟอสเฟต ยูเรต ออกซาเลต
  ชนิดที่ยับยั้งการเกิดสารก่อนิ่ว เช่น ซิเทรต โพแทสเซียม แมกนีเซียม
 5. การติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ
 6. ปริมาณน้ำดื่ม ถ้าดื่นน้ำน้อยกว่า2ลิตรต่อวัน มีโอกาสเกินนิ่วไตสูงขึ้น

อาการ โรคนิ่วไต

ปวดท้องรุนแรงเป็นช่วงๆ ปวดหลัง ปวดขณะปัสสาวะ ปัสสาวะแสบขัด ปัสสาวะมีสีแดงคล้ายมีเลือดปน หรืออาจจะไม่มีอาการเลยก็ได้

การวินิจฉัยโรคนิ่วไต

วินิจฉัยโดยการซักประวัตตรวจร่างกายและส่งตรวจเลือด ปัสสาวะ อัลตราซาวนด์ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ไตและระบบทางเดินปัสสาวะ

การรักษา โรคนิ่วไต

ขึ้นอยุ่กับ ขนาดและตำแหน่งของนิ่ว ถ้านิ่วมีขนาดเล็กเช่น น้อยกว่า 0.5 เซนติเมตร จะแนะนำดื่มน้ำมากๆเพื่อให้นิ่วขับออกมาเองได้ อาจให้ยาขับนิ่วไตร่วมด้วย

ถ้านิ่วมีขนาดใหญ่ วิธีการรักษาหลายวิธีตามความเหมาะสม

 • การสลายนิ่วด้วยคลื่นกระแทก
 • การส่งกล้องผ่านท่อปัสสาวะแล้วนำนิ้วออกมา
 • การผ่าตัด ในกรณีนิ่วขนาดใหญ่หรือเป็นนิ่วเขากวาง

ด้วยความปรารถนาดี
นายแพทย์ วรพจน์ อุปยโสธร
อายุรแพทย์โรคไต

 

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

บริษัท คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จำกัด
Convenience Hospital Co., Ltd.
90/5 หมู่ 13 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 08-0074-8800, 02-115-2111
แฟกซ์ : 02-738-9740
แผนที่ : Google / รูปแผนที่ / เส้นทางเดินทาง
Line : @ch9airport