โรคตับ เป็นหนึ่งในโรคที่ทำให้มีการเสื่อมสภาพของตับ ซึ่งเป็นอวัยวะที่สำคัญในกระบวนการขับถ่ายพิษออกจากร่างกายและควบคุมการย่อยอาหาร การเริ่มแรกของโรคตับมักจะไม่แสดงอาการเฉพาะเจาะจง แต่อาจมีบางสัญญาณบอกเตือนให้รู้ว่าสภาพของตับอาจไม่ดี เพื่อให้คุณสามารถรับรู้และพบแพทย์เพื่อการวินิจฉัยและรักษาในข้างต้น ดังนั้น เราจะพูดถึง 5 อาการเริ่มแรกที่คุณควรระวังเกี่ยวกับโรคตับได้ดังนี้

1.อาการคลื่นไส้และอาเจียน

การเริ่มแรกของโรคตับอาจทำให้คุณรู้สึกคลื่นไส้หรือมีอาการอาเจียนที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจเกิดจากการสะสมของสารพิษในร่างกายเนื่องจากฟังก์ชันของตับที่ลดลง

2.ความเหนื่อยล้า

หากคุณรู้สึกเหนื่อยหรือไม่ค่อยมีแรง โรคตับอาจเป็นตัวกักตัวอยู่ในร่างกายของคุณ โรคตับสามารถทำให้ร่างกายขาดสารอาหารที่จำเป็นสำหรับการทำงานและการพัฒนา

3.กลิ่นหายใจไม่ดี

หากคุณรับรู้ว่ากลิ่นหายให้รับรู้ว่ากลิ่นหายใจของคุณไม่ดีโดยไม่มีสาเหตุที่ชัดเจน เช่น คุณปัสสาวะในปริมาณมากขึ้น หรือคุณมีปัญหาด้านการย่อยอาหาร อาจเป็นเครื่องสัญญาณว่าฟังก์ชันของตับอาจเสื่อมสภาพ

4.อาการท้องเสีย

การเริ่มแรกของโรคตับอาจทำให้คุณมีอาการท้องเสีย ซึ่งอาจปรากฏในรูปแบบของอุจจาระเหลวหรือปริมาณการขับถ่ายที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ อาการเหล่านี้อาจส่งผลให้คุณเสี่ยงต่อภาวะขาดน้ำและเกลือตกค้าง

5.สีผิวเปลี่ยนแปลง

โรคตับสามารถส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสีผิวของคุณ เช่น ความซีดหรือเหลืองของผิวหนัง ซึ่งอาจเกิดจากฟังก์ชันตับที่ไม่สมบูรณ์

 

หากคุณสังเกตเห็นหนึ่งหรือมากกว่าจากอาการดังกล่าว ควรพบแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยและรับการรักษาที่เหมาะสมกับสภาพของตับของคุณ จำไว้ว่า การรับรู้และการรักษาโรคตับในช่วงเริ่มต้นสามารถช่วยลดความรุนแรงของโรคและเพิ่มโอกาสในการรักษาสำเร็จได้