เจลล้างมือในช่วงเวลาการแพร่ระบาดไปทั่วโลกของ COVID-19 นี้เปรียบเสมือนอาวุธสำคัญที่ต้องพกติดตัวติดกระเป๋าเอาไว้อุ่นใจกว่า แล้วทำไมเจลล้างมือถึงฆ่าเชื้อโรคได้ และจะต้องเป็นเจลล้างมือแบบไหนกัน ในเมื่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ประกาศเพิกถอนใบรับจดแจ้งเครื่องสำอาง และเรียกเก็บคืนเจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ จำนวน 24 รายการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2563 ไปแล้ว จะซื้อเจลล้างมืออย่างไรดี

เจลล้างมือคืออะไร

เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ หรือที่เรียกว่า Hand Sanitizer ถูกคิดค้นโดย Lupe Hernandez พยาบาลชาวอเมริกัน เชื้อสายเม็กซิกัน ถือเป็นนวัตกรรมทางสาธารณสุขที่มีขึ้นในช่วง ค.ศ.1966 เป็นผลิตภัณฑ์ใช้ภายนอกร่างกาย เพื่อทำความสะอาด คล้าย ๆ กับการล้างมือในเวลาและสถานที่ไม่สะดวก

เจลล้างมือฆ่าเชื้อโรคได้อย่างไร

แอลกอฮอล์ที่ผสมอยู่ในเจลล้างมือ คือ เอทิลแอลกอฮอล์ หรือเอธานอล (Ethyl alcohol หรือ Ethanol), ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ หรือไอโซโพรพานอล (isopropyl alcohol หรือ isopropanol), เอ็น-โพรพิลแอลกอฮอล์ หรือเอ็น-โพรพานอล (n-propyl alcohol หรือ n-propanol) อาจจะเป็นการผสมหรือเป็นเพียงสารเดียวตั้งแต่ 70% โดยปริมาตรขึ้นไป จะมีประสิทธิภาพสำหรับการฆ่าเชื้อโรคทั้งแบคทีเรียและไวรัส เมื่อแอลกอฮอล์ไปทำลายพื้นผิวโปรตีนที่หุ้มเชื้อโรค จะทำให้เชื้อโรคตายในที่สุด

เลือกซื้อเจลล้างมือแบบไหนถึงจะฆ่าเชื้อโรคได้

ควรเช็คข้อมูลส่วนผสมของเจลล้างมือนั้นๆ โดยตรวจสอบเลขที่จดแจ้งได้ที่เว็บไซต์ www.fda.moph.go.th หัวข้อ “ตรวจสอบผลิตภัณฑ์” หรือสายด่วน อย. หมายเลขโทรศัพท์ 1556 ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์เจลล้างมือแอลกอฮอล์ที่ผ่านการจดแจ้งจาก อย. แล้ว มั่นใจได้ว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่ต่ำกว่า 70% โดยปริมาตร และปลอดภัยสามารถใช้ได้

นอกจากนี้แล้วถ้าต้องการผลิตเจลล้างมือเองก็สามารถทำได้ โดยต้องใช้หลักการและมาตรฐานเดียวกันคือ ปริมาณแอลกอฮอล์ต้องมากกว่า 70% โดยปริมาตร จึงจะมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อได้ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายกำหนด และเป็นการรักษาสุขอนามัยที่ดี ช่วยลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ได้ดีในเวลานี้

6305-hand-alcohol-2