1. คัดกรองต้อหิน,ต้อเนื้อ

 1. ตรวจตาโดยจักษุแพทย์ Ophthalmologist
 2. ตรวจสายตาขั้นพื้นฐาน VA
 3. ตรวจความดันลูกตา Tonometer
 4. ตรวจตา Slit Lamp
 5. ค่าบริการโรงพยาบาล Hospital Service

ราคาปกติ 1,500 บาท ราคาแพ็กเกจ 990 บาท

2. คัดกรองเบาหวานขึ้นตา/ต้อกระจก

 1. ตรวจตาโดยจักษุแพทย์ Ophthalmologist
 2. ตรวจสายตาขั้นพื้นฐาน VA
 3. ตรวจความดันลูกตา Tonometer
 4. ตรวจตา Slit Lamp
 5. ขยายม่านตา
 6. ค่าบริการโรงพยาบาล Hospital Service

ราคาปกติ 1,800 บาท ราคาแพ็กเกจ 1,290 บาท