คุณอภิชัย เตชะนิธิสวัสดิ์ Group CEO , Anusorn Group และ อดีต ประธานสภาอุตสาหกรรม จ.สมุทรสาคร ร่วมกับ Chef Vanessa Wu, Celebrity Chef in China ร่วมบริจาคสิ่งของเติม “ตู้ปันสุข” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนรับผลกระทบ COVID-19 ณ ตู้ปันสุข ของโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

 

1-01

โดยมี นพ.ยุทธนา สงวนศักดิ์โกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ทีมแพทย์ พยาบาล และทีมผู้บริหารของโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต เป็นผู้รับมอบ โดยมีสิ่งของที่นำมาเติมใน “ตู้ปันสุข” คือปลากระป๋อง Hi chef รสชาติใหม่ที่ออกแบบรสชาติจาก Chef Vanessa Wu ผู้มีประสบการณ์กว่า 15 ปี ในฝรั่งเศส และ เป็นอาจารย์สอนอาหารไทยที่ ChengDu Tourism University อีก 10 ปี ในจีน

DSC07202DSC07201

DSC_0018DSC07179

ตู้ปันสุข จุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ตนั้น เป็นสิ่งที่ ผู้บริหารโรงพยาบาล นำโดย นพ.ยุทธนา สงวนศักดิ์โกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต รวมใจกันตั้งขึ้นเพื่อเป็นอีกหนึ่งศูนย์กลางของการแสดงน้ำใจ แบ่งบัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้คนในชุมชนกิ่งแก้ว ผู้ที่อาศัยตลอดเส้นถนนกิ่งแก้ว และทุกคนผ่านมาโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

DSC_9450

โดยได้จัดตั้งตู้ไว้ 2 จุด คือ
จุดที่1 ด้านหน้าโรงพยาบาล จุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต ใกล้จุดขายของคนพิการ จุดที่2 บริเวณด้านหน้าอาคารจอดรถ ซอยกิ่งแก้ว 25/1

DSC_9484DSC07217

DSC07211DSC_9485

 

ซึ่งตลอดเวลาตั้งแต่ 12 พ.ค.63 ที่เริ่มตั้งตู้ปันสุขจนถึงปัจจุบัน มีผู้สนับสนุนมาช่วยกันแบ่งปันมากมาย ไม่ว่าจะเป็น เพื่อนๆ ของแพทย์ พยาบาลที่ทราบข่าว คนในชุนชนและต่างชุมชนที่ผ่านมา ก็ช่วยกันเติมอย่างต่อเนื่อง

DSC_9480

โดยมีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล ค่อยดูแลอำนวยความสะดวกทั้งการทำความสะอาดตู้ จัดสรรอาหาร และจัดวางสิ่งจำเป็น เพื่อให้ตู้แห่งการแบ่งปันนี้ เป็นสิ่งช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ และแสดงถึงน้ำใจของคนไทยในช่วงวิกฤตนี้