สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการผิดปกติที่หนักหน่วงจนใช้ชีวิตอย่างยากลำบาก เช่น มีอาการหายใจลำบาก เหนื่อยง่าย ไปจนถึงขั้นรุนแรงจนปอดเสียหาย ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ ใช้เครื่องช่วยหายใจเพื่อการอยู่รอดของชีวิต

ความหวังของผู้ป่วยเหล่านี้ก็คือ เมื่อปราศจากเชื้อไวรัสอยู่ในร่างกายแล้ว จะสามารถคืนสภาพร่างกายกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ
❌แต่เชื้อโควิด-19 รุนแรงกว่านั้น เพราะผู้ป่วยบางคนไม่สามารถหายป่วยกลับมาเป็นปกติได้ แม้จะไม่มีเชื้อไวรัสในร่างกายแต่อาการของเชื้อร้ายยังคงอยู่
▶️ผู้ป่วยจำนวนมากที่หายจากโควิด-19 แต่ยังมีอาการติดขัด ติดมา เช่น หายใจลำบาก ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ หรือเหนื่อยง่ายแม้กระทั่งการเดินระยะสั้นๆ ก็ทำให้ต้องลงไปพัก ต่อเนื่องหลายเดือน ซึ่งทางการแพทย์เรียกอาการเรื้อรังดังกล่าวว่า อาการ “ Long Covid ”
▶️อาการ “ Long Covid ” เป็นอาการเจ็บป่วยที่ไม่มีลักษณะตายตัว อาจเหมือนหรือต่างกันก็ได้ จากการศึกษาผู้ป่วย 143 คนในประเทศอิตาลี เมื่อผู้ป่วยได้รับการรักษาจนตรวจไม่พบเชื้อร้ายในร่างกายแล้ว ทางนักวิจัยได้พบว่าหลังจากผ่านไปแล้ว 2 เดือน 87 %ของผู้ป่วยดังกล่าวมีอาการของ“ Long Covid ”อย่างน้อย 1 อย่าง คือ
– อ่อนเพลีย 11.8 %
– ไอ 10.9 %
– ปวดศีรษะ 10.1 %
– ปวดกล้ามเนื้อ 7.7%
– สูญเสียการรับรส 6.4%
– สูญเสียการรับกลิ่น 6.3%
– หายใจเหนื่อยง่าย 5.6%
– ไข้ 5.4%
– คลื่นไส้ อาเจียน 3.1%
– ท้องเสีย 2.7 %
– ปวดท้อง2.4%
( Source : ONS Coronavirus Infection Survey , 26 April 2020 to 6 March 2021 )
❎กล่าวโดยสรุปก็คือ การป่วยเป็น COVID-19 นั้นนอกจากจะอันตรายถึงชีวิตแล้ว เมื่อรักษาหายก็อาจจะไม่เป็นปกติเหมือนเดิมก็ได้
การป้องกันที่ดีที่สุดก็คือ พยายามรักษาระยะห่าง สวมแมสตลอดเวลาที่เจอคน ล้างมือบ่อย ๆ และรีบรับวัคซีนที่มีตอนนี้ให้เร็วที่สุด