ในชีวิตประจำวันของท่าน ท่านมีแนวโน้มที่จะเผลอหลับ (ไม่รวมอาการอ่อนเพลียเหน็ดเหนื่อย) ในสถานการณ์ต่างๆดังต่อไปนี้อย่างไร ให้ท่านเลือกจากข้อที่ตรงกับตัวท่านมากที่สุด แม้ในบางสถานการณ์ท่านไม่ได้ปฏิบัติกิจวัตรนี้จริงๆ

1. ขณะนั่งอ่านหนังสือ

 

2. ขณะดูโทรทัศน์

 

3. ขณะนั่งอยู่เฉย ในที่สาธารณะ เช่นโรงภาพยนตร์ สัมมนา

 

4. ขณะนั่งโดยสารในรถยนต์นานกว่า 1 ชั่วโมง

 

5. ขณะเอนตัวพักผ่อนช่วงบ่าย เมื่อมีโอกาส

 

6. ขณะนั่งคุยกับผู้อื่น

 

7. ขณะนั่งเงียบๆหลังอาหารเที่ยงโดยไม่ดื่มเหล้า เบียร์ หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

 

8. ในรถยนต์ ขณะขับรถติดไฟแดงเพียงไม่กี่นาที