กัญชาทางการแพทย์: กัญชาช่วยบรรเทาอาการของโรคพาร์กินสัน

การสำรวจล่าสุดเกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์ในผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน (PD) พบว่าผู้ป่วยรายงานว่ากัญชามีประสิทธิภาพในการลดความรุนแรงของอาการของโรคได้

การศึกษาซึ่งตีพิมพ์ใน Journal of Parkinson’s Disease เกิดขึ้นในประเทศเยอรมนีซึ่งในปี 2560 ได้อนุมัติให้กัญชาทางการแพทย์ (MC: medical cannabis) เป็นวิธีบำบัดสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงของ PD เมื่อการรักษาอื่น ๆ ไม่ประสบความสำเร็จหรือไม่สามารถทนผลข้างเคียงของการใช้ยารักษาตามาตรฐานได้ ซึ่งพบว่าการใช้กัญชาทางการการแพทย์ สามารถช่วยลดอาการในผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้

วิธีการทำวิจัย

นักวิจัยได้ทำการสำรวจทั่วประเทศโดยแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นเองลงในวารสารของ German Parkinson Association ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2019 และทำการสอบถามผู้ป่วยที่เข้ารักษาที่คลินิกผู้ป่วยนอกตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคมถึงเมษายน 21 ธันวาคม 2019 วันที่ส่งคืนแบบสอบถามคือวันที่ 12 พฤษภาคม 2019

แบบสอบถามมี 16 หมวดหมู่และ 25 คำถามโดยกลุ่มหลังเน้นไปที่ข้อมูลประชากรความรู้ของผู้ป่วยเกี่ยวกับการใช้กัญชาใน PD ประสบการณ์การใช้กัญชาและประสิทธิภาพและความทนทานต่อการใช้กัญชา

ผลการตอบกลับแบบสอบถาม

จากแบบสอบถามที่แจกจ่าย 24,000 ชุดมีการส่งคืน 1126 ชุด มีแบบสอบถามที่นำมาวิเคราะห์ 1123 ชุดจาก 1126 ชุด และยังมีแบบสอบถามอีก 225 ชุดจากผู้ป่วย 250 คนที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วม รวมแบบสอบถามทั้งหมดที่นำมาวิเคราะห์ คือ 1348 ชุด

ผู้เข้าร่วมทั้งหมด 1348 คนได้รับการประเมินโดย 54.7% เป็นผู้ชาย 45.2% เป็นผู้หญิงและ 0.1% ไม่ตอบคำถาม อายุเฉลี่ยของคือ 71.6 (8.9) ปีและระยะเวลาของโรคเฉลี่ยคือ 11.6 (7.2) ปี

ผู้ป่วยที่ใช้กัญชาคิดเป็น 15% โดยในกลุ่มผู้ใช้นี้แบ่งตามสัดส่วนเป็น 13.9% เป็นผู้ใช้ปกติ/ 32.2% เป็นผู้ใช้เป็นครั้งคราว/ 42.6% เคยลองครั้งเดียว/ และ 11.4% ไม่ตอบ อายุของผู้ป่วยที่ใช้กัญชามีค่าเฉลี่ยต่ำกว่ากว่าผู้ป่วยไม่ใช้กัญชา 5.6 ปี

ผลลัพธ์ของการใช้กัญชาทางการแพทย์ของผู้ป่วยพาร์กินสัน

พบว่า54 % ของผู้ป่วยที่ใช้กัญชาทางการแพทย์ รายงานว่าได้รับประโยชน์ทางคลินิก โดยผู้ป่วยที่ใช้บ่อยจะรายงานว่าได้ประโยชน์มากกว่ากลุ่มอื่นๆ คือ ผู้ใช้บ่อยกว่า:ผู้ใช้เป็นครั้งคราว:ผู้ใช้ 1 ครั้ง เป็น79% เทียบกับ 67% เทียบกับ 25%

นอกจากนี้ 50.8% ของผู้ใช้ให้คะแนนว่า กัญชาทางการแพทย์มีประโยชน์มากกว่า levodopa / dopamine agonists ในการลดอาการของโรคพาร์กินสัน และ 23% บอกว่ากัญชามีประสิทธิผลเท่าเทียมกันกับยารักษา

อาการที่ดีขึ้นหลังการใช้กัญชาทางการแพทย์ คือ ลดอาการปวด (43.9%) และตะคริวที่กล้ามเนื้อ (41.4%) นอกจากนั้นผู้ใช้มากกว่า 20% รายงานการบรรเทาอาการเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวผิดปกติ เช่นอาการปวดข้อ อาการกล้ามเนื้อแข็งแกร็ง อาการการนอนไม่หลับ ภาวะซึมเศร้า ความวิตกกังวลและอาการขากระสับกระส่ายได้

ข้อมูลอ้างอิง

Yenilmez F, Fründt O, Hidding U, Buhmann C. Cannabis in Parkinson’s disease: the patients’ view. J Parkinson Dis. Published online November 11, 2020. doi:10.3233/JPD-202260

คลินิกกัญชา – โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

  • ให้บริการทุกวัน : เวลา 08:00 – 19:00 น.
  • สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง – โทร. 093-328-5561 หรือ 02-115-2111 ต่อ 1169,1170
    สำหรับผู้ป่วยที่ไม่ใช่โรคมะเร็ง – โทร. 02-115-2111 ต่อ แผนกผู้ป่วยนอก

ข้อมูลเกี่ยวกับคลินิกกัญชา อ่านเพิ่มเติมที่ https://ch9airport.com/th/บริการของเรา/คลินิกกัญชา/