ยากินคุมกำเนิดได้ลดลงถ้ากินร่วมกับยากันชักบางชนิด ได้แก่ ยาฟีนิลโตอิน (phenytoin) คาร์บามาซีปีน (carbamazepine) ฟีโนบาบิทอล (phenobarbital) เนื่องจากยากันชักเหล่านี้ไปเร่งการสร้างเอมไซม์ชนิดนึงซึ่งมีผลต่อการขับออกของยาคุม ทั้งนี้ไม่ใช่ว่ายาคุมฯจะไม่มีประสิทธิภาพไปซะทั้งหมดเพียงแต่ตั้งครรภ์ง่ายเท่านั้นเอง เทียบตัวเลขก็ประมาณ 9%ที่มีโอกาสตั้งครรภ์ได้กับน้อยกว่า 1% ซึ่งประสิทธิภาพจริงๆของยากินคุมกำเนิด ดังนั้นถ้ายังไม่พร้อมจะมีลูกควรคุมกำเนิดด้วยวิธีอื่นๆร่วมด้วย เช่นใช้ถุงยางอนามัย

ยาฉีดคุมกำเนิด DMPA ก็ยังหลุดตั้งครรภ์ได้

การคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพที่สุด (หลุดตั้งครรภ์<1%) คือใส่ห่วงอนามัยคุมกำเนิด ซึ่งดีทั้งห่วงอนามัยหุ้มทองแดง และแบบเคลือบฮอร์โมน

ทั่วไปเมื่อไม่มียากันชักเด็กที่เกิดมามีโอกาสไม่สมบูรณ์อยู่ที่ 2-3% แต่เมื่อกินยากันชักความไม่สมบูรณ์จะเพิ่มมาที่ 5% ถ้ามีกินยากันชักหลายชนิดความไม่สมบูรณ์จะเพิ่มมาเป็นประมาณ 10% ทั้งนี้ขึ้นกับชนิดและปริมาณยา

ความไม่สมบูรณ์ของเด็กส่วนใหญ่ ได้แก่ ปากแหว่ง เพดานโหว่ หลอดประสาทไม่ปิด (neural tube defect)

คำแนะนำคนที่วางแผนตั้งครรภ์ การกิน folic acid อาจช่วยลดโอกาสเกิด neural tube defect ได้บ้าง

การคุมชักได้ดี มีความสำคัญต่อการวางแผนการตั้งครรภ์ นอกจากจะสามารถลดยาลงได้แล้ว ยังลดโอกาสชักช่วงตั้งครรภ์ ซึ่งการชักแต่ละครั้งมีผลข้างเคียงต่อทารกในครรภ์ด้วย

ดังนั้นเมื่อตั้งครรภ์แล้ว ผู้ป่วยไม่ควรหยุดหรือปรับเปลี่ยนยากันชัก เพราะการชักมีโอกาสเป็นอันตรายต่อแม่และทารกมากกว่า

ยากันชักสามารถผ่านน้ำนมแม่ได้ แต่น้อยมาก สามารถให้นมลูกได้ แต่ผู้ป่วยที่ทานยาฟีโนบาบิทาล (phenobarbital) อาจมีผลให้เด็กง่วงซึมได้

สามารถคลอดด้วยวิธีธรรมชาติ และการผ่าคลอดเป็นไปตามข้อบ่งชี้เหมือนเคสทั่วไป

การชักที่เกิดจากครรภ์เป็นพิษ คือเป็นจากความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ คนละโรคกับโรคลมชัก

อาการของครรภ์เป็นพิษ ได้แก่ ปวดหัว จุกลิ้นปี่ ขาบวม มีโปรตีนรั่วในปัสสาวะ ความดันโลหิตสูง เมื่ออาการเป็นเยอะจะมีชักร่วมด้วย เป็นที่มาเมื่อมาฝากครรภ์คุณหมอจะเน้นเรื่องความดันโลหิตสูง และต้องตรวจปัสสาวะประจำด้วย

ระวังการชักหลังคลอด ชักขณะให้นมลูก เนื่องจากคุณแม่ที่เลี้ยงลูกอ่อนมักอดนอน พักผ่อนน้อย ลูกอาจหลุดมือ หรือล้มทับลูกได้ ดั้งนั้นแม้หลังคลอดแล้วก็ควรกินยาสม่ำเสมอ อย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอ มีคนช่วยเลี้ยงลูกบางเวลา ช่วงให้นมลูกอาจหาอะไรรองซึ่งถ้าเมื่อชักลูกหลุดมือจะได้ไม่ตกพื้น จัดที่นอนลูกแยกกับแม่ ป้องกันแม่นอนทับลูกช่วงไม่รู้สึกตัว