ABI (Ankle-Brachial Index) คือการตรวจวัดความดันเลือดในหน้าแข้ง (ankle) และในแขน (brachial) หรือ เรียกง่ายๆว่า ค่าความแข็งตัวของหลอดเลือดแดง เพื่อประเมินระดับการไหลเวียนของเลือดในเส้นเลือดขาในอัตราส่วนกับเส้นเลือดแขน โดยปกติแล้วการไหลเวียนของเลือดในขาจะมีความสมดุลกับการไหลเวียนของเลือดในแขน แต่ถ้ามีความผิดปกติเช่น การอุดตันเส้นเลือดขา อาจทำให้ค่า ABI ลดลงได้

       การตรวจ ABI ทำโดยการวัดความดันเลือดในแขนและในหน้าแข้ง โดยใช้หนีบตรวจแบบอัตโนมัติหรือการใช้เครื่องมือที่มีเซ็นเซอร์วัดความดัน เมื่อได้ค่าความดันเลือดทั้งในแขนและหน้าแข้ง จะนำมาคำนวณหา ABI โดยการหารค่าความดันเลือดในหน้าแข้งด้วยค่าความดันเลือดในแขน

ค่าปกติของ ABI อยู่ในช่วง 0.9-1.3 ซึ่งหากค่า ABI ต่ำกว่า 0.9 อาจแสดงถึงภาวะอุดตันเส้นเลือดขา เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ หรือโรคหลอดเลือดแดงอักเสบในขา ส่วนค่า ABI ที่สูงกว่า 1.3 อาจแสดงถึงภาวะกระแทกการไหลเวียนเลือดในเส้นเลือดขา ซึ่งอาจเกิดจากการขยับเลือดในแขนหรือการกดขี้นส่วนบนของหน้าแข้งในขณะที่ตรวจ

 

การตรวจ ABI เป็นวิธีการที่ใช้ในการประเมินการไหลเวียนของเลือดในเส้นเลือดขา ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการวินิจฉัยภาวะอุดตันหรือภาวะที่เกี่ยวกับเส้นเลือดในขา ด้วยการวัดความดันเลือดในแขนและในหน้าแข้ง แล้วนำมาคำนวณเพื่อหาค่า ABI หากค่า ABI ต่ำกว่า 0.9 อาจแสดงถึงภาวะอุดตันเส้นเลือดในขา ซึ่งอาจเกิดจากโรคหลอดเลือดหัวใจหรือโรคหลอดเลือดแดงอักเสบในขา ส่วนค่า ABI ที่สูงกว่า 1.3 อาจแสดงถึงภาวะกระแทกการไหลเวียนเลือดในเส้นเลือดขา ซึ่งอาจเกิดจากการขยับเลือดในแขนหรือการกดขี้นส่วนบนของหน้าแข้งในขณะที่ตรวจ

 

ใครควรได้รับการตรวจ ABI ?

ผู้ที่ควรเข้ารับการตรวจ ABI คือผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง ดังนี้

  •  อายุ > 50 ปีขึ้นไป
  • ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่นโรคหัวใจและหลอดเลือด  โรคหลอดเลือดสมอง  โรคเบาหวาน โรคอ้วน  ความดันโลหิตสูง หรือไขมันในเลือดสูง
  • มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบ หรือเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองตีบก่อนวัยอันควร
  • ผลการตรวจเลือดพบระดับของสารโฮโมซีสทีน (Homocysteine) หรือ ไลโพโปรตีน (Lipoprotein) สูง
  • ทีประวัติสูบบุหรี่จัดหรือสูบบุหรี่มานานเกิน 10 ปี และผู้ที่ได้รับควันบุหรี่มือสองเป็นประจำ
  • ผู้ป่วยสภาวะติดเตียง

 

ขั้นตอนการตรวจวัดความแข็งตัวของหลอดเลือดแดง (ABI)

1.จัดท่านอนหงายบนเตียง หนุนหมอน

2 ผู้ตรวจจะใช้อุปกรณ์วัดความดันพันรอบบริเวณข้อเท้าและข้อแขนทั้งสองข้าง นิ้วหัวแม่เท้า ลักษณะเหมือนการตรวจวัดความดันโลหิตทั่วไป ซึ่งจะไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดขณะรับการตรวจแต่อย่างใด

 

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจวัดความแข็งตัวของหลอดเลือดแดง (ABI)

  • สามารถเข้ารับการตรวจได้โดยไม่ต้องงดน้ำหรืออาหาร และไม่ต้องงดยาใดๆ
  • สวมใส่เสื้อผ้าแขนสั้น ขาสั้น ที่ไม่รัดแน่น หรือ สามารถ มาเปลี่ยนชุดเพื่อตรวจร่างกายที่ โรงพยาบาลได้

 

ดังนั้น การตรวจ ABI สามารถช่วยในการคัดกรองและวินิจฉัยภาวะอุดตันเส้นเลือดขาได้ในกลุ่มผู้ที่เสี่ยง สำหรับบุคคลในกรณีที่เริ่มแสดงอาการหรือมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเส้นเลือดในขา การประเมินภาวะอุดตันหรือกลากเส้นเลือดในขามีขั้นตอนและเทคนิคอื่น ๆ ที่อาจใช้ร่วมกัน เช่น Doppler ultrasound เพื่อวินิจฉัยและประเมินขนาดและขอบเขตของปัญหาเส้นเลือดในขาได้อย่างแม่นยำ

 

รับบริการได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต ชั้น 1 ตึกอาคารจอดรถ

ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ช่วงเวลา 08.00-18.00 น.

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว สามารถนัดหมายเข้ารับบริการล่วงหน้า ได้ที่

#ศูนย์ตรวจสุขภาพ รพ.จุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

02-1152111 ต่อ 1181