โรคมะเร็งตับ เป็นโรคมะเร็งที่มีอัตราการเสียชีวิตเป็นอันดับต้น ๆ ของไทยมักพบได้ในเพศชายมากกว่าเพศหญิง ถึง 2-3 เท่า มักพบในช่วงอายุ 30-70 ปี โรคมะเร็งตับที่เกิดขึ้นในระยะแรกมักจะไม่แสดงอาการ เมื่อทราบหรือตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็งตับมักจะอยู่ในระยะท้ายของโรคแล้ว สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดมะเร็งตับ คือภาวะตับแข็ง

สาเหตุสำคัญของการเกิดภาวะตับแข็ง

 • การดื่มสุรามากจนเกินไป ดื่มสุขาในปริมาณ 80 กรัมต่อวัน
 • การสูบบุหรี่เรื้อรัง
 • การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีหรือซีเรื้อรัง
 • มีภาวะตับอักเสบเรื้อรังจากไขมันพอกตับ
 • การรับประทานอาหารแห้งปนเปื้อนเชื้อรา
 • การได้รับสารก่อมะเร็ง Aflatoxin
 • การมีเนื้องอกที่ตับ

การป้องกันการเกิดโรคมะเร็งตับ

 1. งดดื่มสุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
 2. หลีกเลี่ยงอาหารที่อาจปนเปื้อนเชื้อราหรือสารอะฟลาท็อกซินได้แก่ ธัญพืชต่างๆ
 3. อย่าสัมผัสกับเลือดหรือสารคัดหลั่งใดๆ ของผู้อื่น หากจำเป็นให้สวมถุงมือ และห้ามใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่น
 4. สวมถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์ เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ
 5. ป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี โดยการฉีดวัคซีน
 6. หากป่วยเป็นโรคตับอักเสบเรื้อรังจากไวรัสตับอักเสบบีหรือซี ต้องรับการรักษากับแพทย์อย่างต่อเนื่องด้วยวิธีที่เหมาะสม ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งตับได้
 7. กรณีที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งตับ ควรเฝ้าระวังเป็นระยะๆ โดยการตรวจเลือดและตรวจอัลตราซาวด์เพื่อหามะเร็งตับทุกๆ 6 เดือน