VATS ย่อมาจากคำว่า “Video-Assisted Thoracic Surgery” ซึ่งแปลว่า การผ่าตัดในห้องผ่าตัดโดยใช้กล้องวิดีโอ ซึ่งเป็นกระบวนการผ่าตัดทางศัลยกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อช่วยในการดูแลและรักษาโรคทางทรวงอก (thoracic diseases) เช่น มะเร็งปอด และโรคที่เกี่ยวกับเนื้อเยื่อทางทรวงอก

กระบวนการผ่าตัด VATS จะใช้กล้องวิดีโอสำหรับตรวจสอบบริเวณที่ต้องผ่าตัด และเครื่องมือทางการแพทย์อื่นๆ จะถูกแทรกผ่านท่อที่เล็กและเจาะเข้าสู่ปอด ซึ่งจะทำให้แพทย์สามารถตัดออกเนื้อปอดที่เป็นมะเร็งหรือเนื้อเยื่อที่เสียหายได้อย่างแม่นยำและปลอดภัย

การผ่าตัดผ่านกล้อง VATS จะมีประโยชน์ต่อผู้ป่วยโดยใช้เวลาในการฟื้นตัวหลังการผ่าตัดที่สั้นลง ระบบการหายใจของผู้ป่วยจะกลับมาทำงานได้เร็วขึ้น และไม่มีแผลใหญ่เหมือนในกระบวนการผ่าตัดแบบดั้งเดิม นอกจากนี้ การผ่าตัดผ่านกล้อง VATS ยังช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นหลังการผ่าตัดเช่นกัน

ผ่าตัด VATS 1

ข้อชี้บ่งการทำผ่าตัด VATS มีอะไรบ้าง

การตัดสินว่าผู้ป่วยมีความเหมาะสมในการผ่าตัดผ่านกล้อง VATS จะต้องพิจารณาจากคุณลักษณะของโรคที่ต้องรักษา และสภาพร่างกายของผู้ป่วยด้วย

โดยทั่วไปแล้ว ผู้ป่วยที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้เหมาะสมกับการผ่าตัดผ่านกล้อง VATS

 • โรคที่ต้องรักษาอยู่ในระดับปานกลางถึงรุนแรง เช่น มะเร็งปอด, วัณโรคในทางเดินหายใจ, และพิการในการหายใจ
 • การเจ็บปวดเกี่ยวกับท่อลมหรือท่อน้ำเหลืองที่มีความซับซ้อนไม่มาก
 • อายุผู้ป่วยไม่เกิน 75 ปี
 • มีประวัติการผ่าตัดที่แผนกผ่าตัด หรือไม่มีโรคร่วมอื่น ๆ ที่รุนแรง
 • มีความผิดปกติทางตับและไตไม่มาก
 • ไม่มีแนวโน้มต่อการเกิดแผลเลือดอุดตันหรือปอดแตก
 • ไม่มีภาวะแทรกซ้อนทางระบบทางเดินหายใจหลังผ่าตัดมาก่อน

การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดผ่านกล้อง VATS จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อน และเพิ่มโอกาสในการสำเร็จของการผ่าตัดด้วยความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงสุด

ผ่าตัด VATS 2

ข้อดีของการผ่าตัดด้วยวิธี VATS

การผ่าตัดด้วยวิธี VATS มีข้อดีหลายอย่างเมื่อเปรียบเทียบกับการผ่าตัดด้วยวิธีปกติ ดังนี้

 1. ลดการเจ็บปวด VATS ใช้ช่องทางที่เล็กกว่าและไม่ต้องเปิดเผยบริเวณกล้ามเนื้อและกระดูก ทำให้ผู้ป่วยมีอาการเจ็บปวดน้อยลงและช่วยให้เร็วขึ้นในการฟื้นตัวหลังการผ่าตัด
 2. เวลาฟื้นตัวสั้น ผู้ป่วยที่ผ่าตัดด้วย VATS สามารถกลับบ้านหรือกลับไปทำงานได้เร็วกว่าผู้ป่วยที่ผ่าตัดด้วยวีธีปกติซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาและค่าใช้จ่ายในการติดตามผู้ป่วย
 3. ผลการผ่าตัดที่ดี การผ่าตัดด้วย VATS มีความปลอดภัยสูงและมีอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่ำกว่าการผ่าตัดด้วยวิธีปกติ และผู้ป่วยมีโอกาสในการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 4. ลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ VATS ช่วยลดความเสี่ยงของการติดเชื้อในบริเวณแผลผ่าตัดเนื่องจากไม่ต้องเปิดเผยบริเวณกล้ามเนื้อและกระดูกมากเท่าการผ่าตัดด้วยวิธีปกติ
 5. สังเกตุได้ง่าย การใช้กล้องช่วยในการผ่าตัดทำให้แพทย์สามารถสังเกตุระบบทางเดินหา