การผ่าตัดต่อมไทรอยด์  เป็นกระบวนการทางการแพทย์ที่ตัดออกส่วนหนึ่งหรือทั้งต่อมไทรอยด์ เพื่อรักษาหรือแก้ไขปัญหาทางสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับต่อมไทรอยด์ อาจเป็นการตัดออกเนื่องจากเนื้อเยื่อไทรอยด์ที่เป็นมะเร็ง หรือเนื่องจากต่อมไทรอยด์ที่มีขนาดผิดปกติ ทำให้เกิดอาการเหนื่อยล้า หรือเกิดปัญหาทางสุขภาพอื่น ๆ

       ในปัจจุบันการมีเทคโนโลยีทางการแพทย์การผ่าตัดต่อมไทรอยด์แบบไร้แผลหรือการผ่าตัดส่องกล้องต่อมไทรอยด์ทางปาก (Transoral endoscopic thyroidectomy)   เป็นกระบวนการทางการแพทย์ที่ใช้ในการผ่าตัดต่อมไทรอยด์โดยใช้การส่องกล้องผ่านช่องปาก การผ่าตัดแบบนี้มีข้อดีที่สำคัญคือการทำแผลเล็กลงทำให้ผู้ป่วยมีรอยแผลน้อยและภาพลักษณ์ด้านความสวยงามอยู่ในระดับสูง นอกจากนี้ยังเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการผ่าตัดแบบไม่มีรอยแผล

       การผ่าตัดจะทำโดยการส่องกล้องผ่านช่องปากเพื่อเข้าถึงต่อมไทรอยด์ แพทย์จะทำการทำแผลเล็กๆ บริเวณภายในช่องปาก เพื่อส่องกล้องและนำเครื่องมือสำหรับผ่าตัดเข้าไปตัดออก ซึ่งวิธีนี้สามารถผ่าตัดได้โดยไม่มีแผลเป็นภายนอก และเป็นการผ่าตัดที่เข้าถึงต่อมไทรอยด์ได้ดี ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ ของกล้ามเนื้อ บริเวณลำคอน้อยกว่าวิธีอื่น การหายของแผลเร็วขึ้น การฟื้นตัวเร็ว การกินอาหารปกติเร็วขึ้น ส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตหลังผ่าตัด