Broncoscope เป็นเครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้สำหรับการส่องกล้องระบบหายใจเพื่อตรวจสอบสภาพของท่อลมหายใจ โดยมีลักษณะเป็นท่อยาวๆ ที่มีกล้องด้านปลายและอุปกรณ์ช่วยเหลือการตรวจสอบอย่างต่าง ๆ ที่มีความสามารถในการเข้าถึงพื้นที่ที่ลึกลงไปในท่อลมหายใจ เพื่อช่วยวินิจฉัยโรคหรือทำหัตถการเช่นเดียวกับการเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อสำหรับการตรวจวินิจฉัยโรคทางชีวสังคมและทางพันธุกรรมศาสตร์

ข้อบ่งชี้ของการส่องกล้องหลอดลม

 1. เพื่อการวินิจฉัยโรคด้วยวิธีการส่องกล้องหลอดลม บอกระยะของโรคมะเร็งปอดและวินิจฉัยโรคติดเชื้อในปอดหรือหลอดลม ช่วยประเมินความผิดปกติของหลอดลม
 2. เพื่อการรักษาเมื่อพบความผิดปกติ ช่วยนำสิ่งแปลกปลอมออกจากหลอดลม หรือก้อนเนื้องอกออกจากหลอดลมโดยใช้วิธีการจี้ไฟฟ้า หรือการตัด สามารถทำได้ในขนาดที่ไม่ลุกลาม

ก่อนการส่องกล้องหลอดลม เตรียมตัวอย่างไร ?

 1. นัดหมายเพื่อปรึกษาและให้คำแนะนำผู้ป่วยก่อนรับการตรวจ
 2. แพทย์ให้ข้อมูลให้กับผู้ป่วยและญาติ อธิบายเหตุผลที่ต้องตรวจด้วยวิธีการส่องกล้องหลอดลม
 3. ตรวจสอบประวัติ และรายการยาเดิมของผู้ป่วยว่าจำเป็นต้องกินยาหรือหยุดยาหรือบริหารยาใดก่อนการส่องกล้องหรือไม่ ระยะเวลาขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์
 4. ให้คำแนะนำเบื้องต้น เกี่ยวกับวิธีการเตรียมตัวก่อนมาส่องกล้อง งดน้ำและอาหารทุกชนิดหลังเที่ยงคืน ก่อนวันส่องกล้องหรืออย่างน้อย 6 ชั่วโมง แปรงฟันทำความสะอาดปากและฟันให้เรียบร้อย แนะนำวันส่องกล้องต้องพาญาติมาด้วย 1 ท่าน

ขั้นตอนการส่องกล้องหลอดลม

 • การสอดเข้าไปช่องปากหรือจมูกด้วยท่อขนาดเล็กโดยใช้กล้องที่ติดอยู่ที่ปลายท่อ เพื่อตรวจดูสภาพภายในของท่อลมหายใจ
 • การส่องกล้องระบบหายใจนั้นจะต้องใช้การส่องแบบมุมเฉียงทำให้เห็นภาพภายในท่อลมหายใจได้อย่างชัดเจน
 • ระบบกล้องด้านนอกจะถูกเชื่อมต่อกับหน้าจอหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงผลภาพ เช่น มอนิเตอร์หรือคอมพิวเตอร์ แพทย์หรือผู้ดูแลสามารถสังเกตและวินิจฉัยสภาพของท่อลมหายใจได้อย่างชัดเจนสามารถระบุปัญหาหรือความผิดปกติที่อาจพบได้

การส่องกล้องหลอดลม มีประโยชน์อย่างไร ?

ด้วยความสามารถในการส่องกล้องระบบหายใจของ Broncoscope ถือเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการวินิจฉัยและรักษาโรคทางเดินหายใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้แพทย์สามารถเข้าถึงพื้นที่ที่ลึกลงไปในท่อลมหายใจได้อย่างง่ายและปลอดภัย สามารถตรวจวินิจฉัยโรคหรือความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับท่อลมหายใจได้อย่างแม่นยำขึ้น โรคที่สามารถตรวจได้ ได้แก่ วัณโรคปอด มะเร็งปอด หรือการตรวจจับภาวะอื่น ๆ เช่น การอักเสบหรือติดเชื้อในท่อลมหายใจ รวมถึงการเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อสำหรับการตรวจวินิจฉัยทางชีวสังคมและทางพันธุกรรม นอกจากนี้ยังมีความปลอดภัยสูง เนื่องจากการทำ Broncoscope ไม่ต้องใช้การผ่าตัดหรือเจาะเข้าสู่ร่างกายของผู้ป่วย ทำให้ผู้ป่วยมีการฟื้นตัวและกลับไปสู่กิจวัตรปกติได้เร็วขึ้น

ภาวะแทรกซ้อนที่อาจพบได้

 • ความอันตรายต่อเยื่อบุ ขณะทําการส่องกล้อง
 • Laryngospasm และ bronchospasm
 • เกิดภาวะหยุดหายใจ
 • ภาวะมีเลือดออกมาก
 • ภาวะเกิดลมรั่วในช่องเยื่อหุ้มปอด
 • ภาวะพร่องออกซิเจนในเลือด
 • ภาวะคาร์บอนไดออกไซด์มีการคั่งในเลือด
 • มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน หรือสำลัก
 • ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ

ภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวกับยาที่ให้

 • อาจเกิดอาการแพ้ยาแก้ปวด หรือยาชาเฉพาะที่ให้ในบางราย
 • มีอาการซึมหรืออาการหยุดหายใจจากการใช้ยาระงับความรู้สึก

แพทย์แนะนำ

นพ. ขวัญชัย ประสิทธิ์วุฒิเวชช์

นพ. ขวัญชัย ประสิทธิ์วุฒิเวชช์
สาขา: อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ
ดูตารางออกตรวจ นพ. ขวัญชัย ประสิทธิ์วุฒิเวชช์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

แผนกผู้ป่วยนอกอายุรกรรม โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต ชั้น 1 ตึก C
เบอร์โทรศัพท์ 02-115-2111 ต่อ 1200 และ 1201
เบอร์โทรศัพท์ 02-017-0603
มือถือ 081-311-4076