เล่นกีฬาหรือออกกำลังกายภายในฝุ่น PM 2.5 เสี่ยงตายหรือได้ประโยชน์

ฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นละอองร้ายที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพภัยคุกคามอันดับ 1 ใน 100 ปีนี้

ท่านทราบหรือไม่ว่า WHO รายงานว่า

  • 99% ของชาวโลกอยู่ในท่ามกลางอากาศที่ไม่ปลอดภัย อากาศเป็นพิษ เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของชาวโลก 7 ล้านคน
  • 30% ของผู้เสียชีวิตจากมะเร็งในปอดมีสาเหตุ มาจากอากาศเป็นพิษ
  • 25% ของผู้เสียชีวิตจากเส้นเลือดหัวใจ เส้นเลือดสมองตีบ มาจากอากาศเป็นพิษ
  • 24% ของการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองตีบ และอุดตัน มาจากอากาศเป็นพิษ
  • 43% ของการเสียชีวิตจากโรคปอดเรื้อรัง

สำหรับผู้รักการออกกำลังกายกลางแจ้ง และสายสุขภาพทั้งหลายคงมีความกังวลใจกันอยู่ไม่น้อยที่จะต้องออกกำลังกายตอน PM 2.5 ขึ้นสูง

แต่แม้ฝุ่นละออง PM2.5 เยอะก็ตาม  แนะอย่าหยุดออกกำลังกาย ให้เปลี่ยนเป็นการออกกำลังกายในร่ม (Indoor) แทน  เพราะที่ผ่านมามีการเก็บข้อมูล พบว่าการไม่ออกกำลังกายเพื่อรักษาระยะ (Overall) จะมีคนที่มีโอกาสเสียชีวิตจากการไม่ออกกำลังกาย มากกว่าจากมลพิษทางอากาศ (Air Pollution)

องค์การอนามัยโลกยังได้ให้คำแนะนำว่า ในสถานการณ์แบบนี้ การตัดปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ด้วยตัวเราเองถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุด คือ “ควรงดออกกำลังกายกลางแจ้ง โดยเปลี่ยนมาออกกำลังกายในร่มแทน”

หากพบค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)

  • หากค่า AQI อยู่ที่ 0-60 ถือว่าปลอดภัยในการออกกำลังกายกลางแจ้ง (Outdoor)
  • หากค่า AQI 60-100 สามารถออกกำลังกายได้ แต่ลดความถี่ออกกำลังกายกลางแจ้งลง
  • หากค่า AQI 100-150 แนะนำให้เข้า ยิม หรือว่ายน้ำในสระว่ายน้ำระบบปิด
  • หากค่า AQI เกินกว่า 150 แม้ออกกำลังกายในร่ม ก็จำเป็นต้องมีเครื่องกรองอากาศ

ส่วนการใส่หน้ากากอนามัยชนิด N95 ขณะออกกำลังกายนั้น ถ้าใส่ถูกวิธี ป้องกันฝุ่นละออง PM2.5 ได้ แต่ถ้าใส่ไม่ถูกวิธี ก็แทบไม่ได้อะไรเลยถ้ามีลมรั่ว ถือว่ามีความเสี่ยง เนื่องจากการออกกำลังกาย ทำให้หายใจแรงขึ้น เร็วขึ้น ลมผ่านทางปากเข้าปอดโดยตรงมากขึ้นกว่าหายใจปกติ ถ้าใส่หน้ากากอนามัยชนิด N95 ไม่ได้มาตรฐาน หรือใส่ผิดวิธีก็ไม่ได้ช่วยอะไร การออกกำลังกายขณะใส่หน้ากากอนามัย ยิ่งนานเข้าจะทำให้หน้ากากอนามัยเปียกชุ่มจากเหงื่อ แม้ไม่แน่ใจเรื่องประสิทธิภาพจะลดลงหรือไม่ แต่การใส่หน้ากากอนามัยขณะออกกำลังกาย จะทำให้ระบบหัวใจและหลอดเลือดทำงานหนักมากขึ้นและอาจเป็นอันตรายในคนที่มีโรคประจำตัวอยู่