โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต ได้จัดโครงการเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับสิทธิประโยชน์เกินร้อยในโครงการ Your Value Plus เป็นโครงการที่มอบสิทธิประโยชน์มากมาย พร้อมจัดกิจกรรมที่น่าสนใจให้กับผู้รับบริการและตัวแทนประกันชีวิต ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา โดยมีตัวแทนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง

Event Heart to Heart 01

Event Heart to Heart 02

Event Heart to Heart 03

Event Heart to Heart 04

Event Heart to Heart 05