ทางโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต จัดกิจกรรม “ผู้ให้บริการ พบผู้ใช้บริการ” ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต ภายในงานมีให้ความรู้เรื่อง “การจัดการด้านสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน” โดยแพทยอาชีวอนามัยและสิทธิประโยชน์ประกันสังคมปี 2560 โดยหัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุทรปราการ (สาขาบางพลี) ซึ่งมีบริษัทสนใจเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง

591108-act01

591108-act02

591108-act03

591108-act04

591108-act05