ในวันที่ 15 ตุลาคม 2562

ทางโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

ได้จัดกิจกรรม “Global Handwashing Day วันล้างมือโลก”

วันล้างมือ 15.10.62_191015_0035

ณ ลานกิจกรรม
(ข้างแผนกผู้ป่วยนอกศัลยกรรม) โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

วันล้างมือ 15.10.62_191015_0027วันล้างมือ 15.10.62_191015_0017

วันล้างมือ 15.10.62_191015_0020วันล้างมือ 15.10.62_191015_0021

วันล้างมือ 15.10.62_191015_0026วันล้างมือ 15.10.62_191015_0030

วันล้างมือ 15.10.62_191015_0032วันล้างมือ 15.10.62_191015_0010

ภายในงานพบกับ

ซุ้มกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะให้ทั้งความรู้และความสนุกสนาน

พร้อมรับของแจกของรางวัลมากมาย

วันล้างมือ 15.10.62_191015_0001วันล้างมือ 15.10.62_191015_0031

วันล้างมือ 15.10.62_191015_0022วันล้างมือ 15.10.62_191015_0002