ภาพบรรยากาศกิจกรรม “Grow Younger & Reverse Aging ไขความลับอายุยืน ย้อนคืนสุขภาพที่ดี” ที่จัดขึ้น ณ ห้องสัมมนา Town Hall Working Space ชั้น 3 อาคาร A โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต ในวันที่ 8 สิงหาคม 2565 โดยมีตัวแทนบริษัท TOYOTA เข้าร่วมงานในครั้งนี้

 

 

กล่าวเปิดงานและสัมมนาสุขภาพ“Grow Younger & Reverse Aging ไขความลับอายุยืน ย้อนคืนสุขภาพที่ดี”
โดย นพ.ยุทธนา สงวนศักดิ์โกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต