อีกหนึ่งข้อมูลสำคัญที่ควรแจ้งบุคลากรทางการแพทย์ก่อนที่จะรับวัคซีนโควิด – 19 เพื่อที่ทางบุคลากรทางการแพทย์จะได้ให้คำแนะนำได้อย่างถูกต้องกับการรับวัคซีนในครั้งนี้

1. มีไข้เกิน 38 องศาเซลเซียสในวันที่นัดฉีดวัคซีน

2. มีประวัติการแพ้วัคซีน อย่างรุนแรง หรือจนเป็นอันตรายต่อชีวิต

3. มีรอยช้ำ หรือเลือดออกผิดปกติ หรือใช้ยาป้องกันการแข็งตัวของเลือดอยู่

4. ผู้ที่ภูมิคุ้มกันต่ำหรือใช้ยากดภูมิคุ้มกันอยู่

5. อาการข้างเคียงทุกชนิดจากการฉีดวัคซีนชนิดนี้ในเข็มแรก

**ข้อห้ามในการฉีดวัคซีน**
ผู้ที่มีประวัติแพ้รุนแรงมากๆต่อส่วนประกอบของวัคซีน หรือผู้ที่ฉีดเข็มแรกแล้วมีอาการแพ้อย่างรุนแรง อาทิเช่น หายใจติดขัด อาการบวมที่หน้า ลิ้น หรือในระบบทางเดินหายใจ