ข้อปฏิบัติ การเตรียมตัวในการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ Colonoscopy

เป็นการส่องกล้องตรวจดูลักษณะลำไส้ใหญ่จากทวารหนักจนถึงลำไส้ใหญ่ส่วนต้น โดยใช้กล้องชนิดอ่อนโค้งงอได้ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ซม. ความยาวประมาณ 160 ซม. สามารถใช้ตรวจสภาพความผิดปกติของผนังลำไส้ เก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อ เพื่อยืนยันการวินิจฉัยโรคและตัดเนื้องอกยางชนิดเพื่อการรักษาแทนการผ่าตัดเข้าช่องท้องได้

 

อาการของผู้ป่วยที่ควรได้รับการตรวจ

1.ผู้ที่ถ่ายอุจจาระมีมูกหรือเลือดปน หรือท้องผูกนานผิดปกติ

2.ผู้ที่เคยตรวจพบว่ามีก้อนในท้อง น้ำหนักลด ซีด อ่อนเพลีย

3.ผู้ที่มีลำไส้อักเสบเรื้อรังนานมากกว่า 8 ปีขึ้นไป

4.ผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่

5.บุคคลทั่วไปที่มีอายุมากกว่า 50 ปี และแพทย์แนะนำให้รับการตรวจคัดกรองหามะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะเริ่มแรก

 

การเตรียมตัวก่อนรับการส่องกล้องตรวจ

1.ผู้มีโรคประจำตัวหรือแพ้ยาควรแจ้งให้แพทย์ทราบ

2.กรณีรับประทานยาละลายลิ่มเลือดให้หยุดยาก่อนวันนัดตรวจ 7 วัน

(Orfarin, Warfarin) หรือยาต้านการเกาะตัวของเกล็ดเลือด (แอสไพริน, Plavix) เพื่อป้องกันภาวะเลือดออกง่าย หรือยาที่มีธาตุเหล็กประกอบ เพราะจะไปเคลือบเป็นสีดำในลำไส้

3.ก่อนวันนัดตรวจ 2 วัน ให้รับประทานอาหารอ่อนย่อยง่ายและมีกากน้อย ได้แก่ ข้าวต้ม-โจ๊กเนื้อปลาหรือไข่ให้

งดอาหารกากมาก เช่น ข้าวกล้อง ผัก ผลไม้

4.ก่อนวันนัดตรวจ 1 วัน ให้รับประทานอาหารเหลวที่ไม่มีกาก เช่น น้ำผลไม้ชนิดใส น้ำผึ้ง น้ำซุบใส

น้ำหวานไม่มีสี โจ๊กเหลว เป็นต้น และงดน้ำงดอาหารทุกชนิด ตั้งแต่ 24.00

5.วันก่อนการตรวจ เวลา18.00 – 20.00  น.  รับประทาน Swiff  90 ml  แล้วตามด้วยน้ำ 3  ลิตร ดื่มให้หมดใน 2-3 ชม.

6.ให้พาญาติที่สามารถขับรถ (กรณีขับรถมา ) หรือญาติที่สามารถพาผู้ป่วยกลับบ้านได้มาด้วย ทุกครั้ง

7.กรุณาถอดฟันปลอม ล้างเล็บ คอนแทคเลนส์ (ถ้ามี ) งดแต่งหน้า วันตรวจ

8.ไม่สวมใส่เครื่องประดับ ของมีค่า ที่ไม่จำเป็นมาโรงพยาบาล

 

ขั้นตอนการส่องกล้องตรวจ

1.ท่าในการตรวจ ผู้ถูกตรวจนอนตะแคงซ้าย ก้นชิดริมเตียง งอเข่าชิดอก

2.ให้ยาระงับความรู้สึกทางหลอดเลือดดำ ท่านจะไม่รู้สึกตัวขณะตรวจ

3.แพทย์จะใส่กล้องส่องตรวจเข้าทางทวารหนักและเป่าลมเพื่อให้ลำไส้ขยาย เมื่อพบสิ่งผิดปกติ แพทย์จะตัดชิ้นเนื้อไปตรวจ

 

ข้อควรปฏิบัติภายหลังการส่องกล้องตรวจ

1.งดน้ำและอาหารขณะนอนพักฟื้นประมาณ 1-2 ชั่วโมงจากการได้ยากล่อมประสาท, ยาแก้ปวด, และเพื่อสังเกต

อาการภาวะแทรกซ้อนหลังการส่องกล้อง เมื่อรู้สึกตัวดีให้รับประทานอาหารและญาติรับกลับบ้านได้ ผู้ป่วยไม่ควรขับรถเอง หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร หลังส่องกล้องใน 24 ชม. เนื่องจากอาจมีอาการง่วงซึม และอาจเกิดอันตรายได้

2.ในรายที่แพทย์ได้ตัดชิ้นส่วนเนื้อส่งตรวจ หรือตัดติ่งเนื้อในลำไส้ออก ในระยะ 2 วันแรก อาจมีเลือดออกเล็กน้อยปนกับอุจจาระส่วนใหญ่เลือดหยุดได้เอง

3.อาจพบมีอาการท้องอืด และผายลม มากกว่าปกติได้

4.พบแพทย์ตามนัดเพื่อติดตามการรักษาและรับประทานยาตามแพทย์สั่ง

5.ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น มีอาการปวดท้องเฉียบพลัน เป็นไข้หรือมีเลือดออกจากทวารหนักมากกว่าครึ่งถ้วยกาแฟ เป็นต้น ให้พบแพทย์ด่วน แต่มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้ได้น้อยมาก

 

 หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ 

แผนกผู้ป่วยนอกอายุรกรรม

เบอร์โทรศัพท์ 02 – 0170-603

มือถือ 081-311-4076