แพทย์โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

CH9 AIRPORT​ IS​ AFFORDABLE AND​ HIGH​ QUALITY HEALTHCARE​ FOR EVERYONE
เรามุ่งมั่นมอบคุณค่าด้านสุขภาพด้วยราคาที่เหมาะสมสำหรับทุกคน

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 13 พฤษภาคม 2536 เดิมใช้ชื่อ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 กิ่งแก้ว ปัจจุบันเปลี่ยนมาใช้ชื่อ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต และชื่อภาษาอังกฤษว่า CH9 AIRPORT HOSPITAL (ซีเอชไนน์ แอร์พอร์ต ฮอลพิทอล) เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่อยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิที่สุด

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต เป็นโรงพยาบาลเอกชนในกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ (CHG) ที่มีโรงพยาบาลในเครือกว่า10 สาขา และคลินิกในเครือ เป็นโรงพยาบาลขนาด 100 เตียง ประกอบด้วย 4 อาคาร คือ อาคาร A, B, C และอาคารจอดรถ 5 ชั้น บนถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ดูแลผู้รับบริการทั้งสิทธิ์ประกันสังคม ประกันสุขภาพ กองทุนเงินทดแทน พรบ. และทั่วไป นอกจากนี้ในผู้ที่มีสิทธข้าราชการสามารถเบิกค่าผ่าตัดได้ถึง 47 หัตถการ ดูแลผู้ป่วยระดับ Primary Secondary และ Tertiary Care ภายในคำขวัญ “ดูแลใส่ใจ ห่วงใยดุจญาติมิตร You are family We care” เน้นทั้งคุณภาพ ความปลอดภัย และความพึงพอใจของผู้มารับบริการเป็นอันดับแรก ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA บันไดขั้นที่ 2

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม (iCARE) กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์

วิสัยทัศน์ (VISION)

 • เป็นผู้นำด้านบริการทางการแพทย์ระดับตติยภูมิ (Tertiary care) และมีผลงานเป็นที่รู้จักทั่วทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ เป็นองค์กรที่มีความทันสมัย
 • เป็นกลุ่มโรงพยาบาล (Chain hospital) ที่มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง (Sustainable growth) บริหารเครือข่าย (Network)อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ยึดมั่นในจริยธรรมแห่งวิชาชีพ เป็นที่รักและศรัทธาของผู้รับบริการอย่างเหนียวแน่นตลอดไป

พันธกิจ (MISSION)

 • ให้การดูแลรักษาอย่างมีมาตรฐาน ผู้รับบริการประทับใจ
 • สร้างจิตสำนึกให้พนักงานรู้จักปกป้องและรักสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่ GREEN HOSPITAL
 • ส่งเสริมให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 • พนักงานมีความสุข

ค่านิยมองค์กร (Core Value) = iCARE

ค่านิยม iCARE (ไอแคร์)

 • I = Innovation นวัตกรรมใหม่
 • C = Care our (CREP)
  • Care our Customer ลูกค้าภายใน ในกระบวนการทำงาน คนที่เราอยากให้มาทำงานกับเรา ลูกค้าที่มารับบริการในโรงพยาบาล
  • Care our Reputation รักษาชื่อเสียงองค์กร
  • Care our Environment ดูแลสิ่งแวดล้อม
  • Care our People ดูแลสังคม
 • A = Accountability มีความรับผิดชอบทำให้เกิดความน่าเชื่อถือ
 • R = Reform พร้อมที่จะเปลี่ยนสู่อนาคต
 • E = Ethic จริยธรรม

เนื่องจากทำเลที่ตั้งของโรงพยาบาลอยู่ในพื้นที่ที่เดิมมีอุบัติเหตุจำนวนมาก เราจึงมีประสบการณ์ในด้านอุบัติเหตุฉุกเฉินมาอย่างยาวนาน มีศัลยแพทย์ผู้ชำนาญหลายระบบ ตั้งแต่ศัลยแพทย์ทั่วไป ศัลยแพทย์ระบบประสาท และศัลยแพทย์กระดูกและข้อ (ออโธปิดิกส์) เป็นต้น และในปัจจุบันด้วยความพร้อมด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมกับทีมศัลยแพทย์ผู้ชำนาญ เราจึงสามารถให้บริการผ่าตัดผ่านกล้อง (Minimal invasive Surgery) ได้เกือบทุกส่วน ไม่ว่าจะเป็น สมองและกระดูกสันหลัง ทรวงอกและปอด ช่องท้อง มดลูก รังไข่ (ผ่าตัดทางนรีเวช) ไปจนถึงกระดูกและข้อ เส้นเอ็นที่ฉีกขาด

ทางด้านอายุรกรรม โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต เรามีความชำนาญในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งเป็นจำนวนมาก และได้ก่อตั้ง “ศูนย์มะเร็งตรงเป้า” ขึ้น เพื่อมุ่งหมายที่จะรักษาโรคมะเร็งแบบมุ่งเป้า ไปที่เซลล์มะเร็งโดยตรง ลดความเสี่ยงต่อการทำลายเนื้อเยื่อโดยรอบด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ยามะเร็งมุ่งเป้า การจี้ทำลายก้อนมะเร็งด้วยคลื่นวิทยุ (Radiofrequency ablation : RFA) หรือคลื่นไมโครเวฟ (Microwave Ablation (MWA) รวมถึงภูมิคุ้มกันบำบัด

เรายังมีแพทย์เฉพาะทางหลายหลากสาขา ไม่ว่าจะเป็น ระบบประสาทและสมอง หู ตา คอ จมูก ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหารและตับ โรคหัวใจ โรคไต ระบบทาเดินปัสสาวะ ข้อและรูมาติสซั่มไปจนถึงโรคติดเชื้อ

และในปี 2563 เราจัดตั้งศูนย์ดูแลสุขภาพ CH9 WELLNESS CENTER (ซีเอชไนน์ เวลเนส เซ็นเตอร์)ขึ้น โดยมุ่งหวังที่จะดูแลสุขภาพในเชิงป้องกัน และฟื้นฟูสุขภาพที่ครอบคลุมทุกช่วงจังหวะของชีวิต ตั้งแต่การตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจเชิงลึกในด้านวิตามิน ฮอร์โมน ไปจนถึงยีนพันธุกรรม ดูแลภาพลักษณ์ที่ครอบคลุมตั้งแต่ผิวพรรณ ลดน้ำหนักและปรับรูปร่าง ศัลยกรรมความงามไปจนถึงแปลงเพศ ทางการเวชศาสตร์ฟื้นฟูสุขภาพ เรามีทั้งเทคโนโลยีกำจัดสารก่อโรคต่างๆ วิตามิน และเซลล์บำบัด ที่จะช่วยให้ผู้รับบริการอายุยืนอย่างมีคุณภาพ สุขภาพแข็งแรง ดูอ่อนกว่าวัย ดูแลโดยแพทย์ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูสุขภาพโดยเฉพาะทาง

เราผสมผสานองค์ความรู้ด้านการแพทย์ทั้งแผนปัจจุบัน การแพทย์แพทย์จีน และแพทย์ทางเลือก ร่วมกับยา เทคโนโลยีทางการแพทย์ และนวัตกรรมทางการแพทย์ เพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้ง่ายขึ้น

คำประกาศสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย

เรามุ่งมั่นมอบคุณค่าด้านสุขภาพด้วยราคาที่เหมาะสมสำหรับทุกคน
CH9 AIRPORT​ IS​ AFFORDABLE AND​ HIGH​ QUALITY HEALTHCARE​ FOR EVERYONE