ระหว่างตั้งครรภ์เป็นช่วงเวลาที่มีความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายหลากหลายอย่าง ภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ก็เป็นอีกภาวะที่สามารถพบได้ ภาวะนี้มืชื่อที่ทางการแพทย์เรียกว่า pre-eclampsia

อาการของภาวะความดันโลหิตสูงในการตั้งครรภ์

  1. การบวม: อาจมีอาการบวมเช่น แขน ขา หน้าอก หรือใบหน้า ซึ่งเกิดจากการสะสมของของเหลวในร่างกาย
  2. ความดันโลหิตสูง: การตรวจวัดความดันโลหิตบ่อยครั้งเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากภาวะนี้มักเป็นไม่มีอาการ แต่ความดันโลหิตสูงอาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพอื่น ๆ ได้
  3. ผลปัสสาวะผิดปกติ: ตรวจพบโปรตีนรั่ว ในปัสสาวะ
  4. ปวดศีรษะ: ภาวะนี้อาจส่งผลให้เกิดอาการเจ็บปวดหัว ปัญหาทางการมองเห็น หรืออาการคลื่นไส้และอาเจียน

การรักษา

การรักษาภาวะความดันโลหิตสูงในการตั้งครรภ์มักเน้นการควบคุมความดันโลหิตและการตรวจสอบสุขภาพของแม่และทารกอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้การรับประทานอาหารที่เหมาะสม การออกกำลังกายอย่างเหมาะสม และการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง เช่น สุราและสุราหัวใจ มีบทบาทสำคัญในการควบคุมภาวะนี้

ในกรณีที่ภาวะความดันโลหิตสูงเกิดขึ้นอย่างรุนแรง การรักษาในโรงพยาบาลอาจจำเป็น เช่นการให้ยาต้านการแข็งตัวของหลอดเลือดและการตรวจสอบสุขภาพของทารกอย่างใกล้ชิด