วัยหนุ่มสาวที่มีความดันโลหิตสูงปกกว่าปกติอาจมีแนวโน้มมีปัญหาโรคหัวใจ จากการศึกษาใหม่ในวารสารสถาบันโรคหัวใจอเมริกา การศึกษาในผู้ชายและผู้หญิงเกือบ 2,500 คน ที่มีอายุ 18 ถึง 30 ปี นักวิจัยเฝ้าติดตามพวกเขาเป็นเวลา 25 ปี ในช่วงเวลานั้นนักวิจัยได้ทดสอบสุขภาพของผู้เข้าร่วมเจ็ดครั้ง การตรวจสุขภาพรวมถึงการอ่านความดันโลหิต เมื่อใกล้จบการวิจัยผู้เข้าร่วมยังได้ทดสอบการถ่ายภาพการเต้นของหัวใจ บางคนมีน้อยกว่าปกติความดันโลหิต (120/80 ถึง 139/89) เมื่อ พวกเขามีอายุไม่เกิน 30 ปี ความดันโลหิตระดับนี้ยังไม่พิจารณาว่าความดันโลหิตสูง เป็นที่รู้จักกัน คือ prehypertension แต่นักวิจัยพบว่าคนที่มีความดันโลหิตสูงกว่าปกติมีแนวโน้มที่จะมีอาการของ โรคหัวใจในวัยกลางคน โดยเฉพาะปัญหาที่หัวใจด้านซ้าย

สิ่งที่คุณสามารถทำได้?

  • ตรวจวัดความดันโลหิตของคุณอย่างสม่ำเสมอ และตรวจสอบความดันของคุณอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อปี อย่าให้เกิน 2 ปี
  • ไม่จำเป็นต้องไปหาหมอ ร้านขายยามีเครื่องวัดความดันโลหิตคุณสามารถใช้ได้ฟรี ใช้ประโยชน์จากการสุขภาพฟรีในงานต่างๆหรือในชุมชนของคุณ
  • การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต สามารถลดความเสี่ยงจากความดันโลหิตสูงซึ่งจะเพิ่มขึ้นตามอายุของคุณ และนั่นหมายถึงการลดโอกาสการเป็นโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองได้
  • คุณควรเลิกสูบบุหรี่เป็นอันดับแรก ดูแลเรื่องอาหารและการออกกำลังกาย รักษาน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีสุขภาพ
  • ทานผักและผลไม้ครึ่งหนึ่งของอาหารทุกมื้อ อีกครึ่งหนึ่งควรประกอบด้วยโปรตีน คาร์โบไฮเดรต และเมล็ดพืช ลดบริโภคเกลือ ใช้เกลือน้อยลงทุกวัน ในไม่ช้าคุณจะเพลิดเพลินกับอาหารมากเหมือนก่อน ดื่มน้ำแทนเครื่องดื่มหวาน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: Harvard Health Publications http://hvrd.me/SeRwY