โรค COVID-19 เป็นโรคติดเชื้อที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ ข้อมูลการศึกษาจึงยังมีไม่มากและยังมีการเปลี่ยนแปลงได้เรื่อย ๆ ความน่ากลัวของโรคนี้คือ คนทุกเพศทุกวัยมีโอกาสติดเชื้อนี้ได้หมดมากบ้าง น้อยบ้าง ขึ้นอยู่กับปัจจัยเสี่ยงที่ต้องเผชิญสำหรับอาการของโรค COVID-19 เริ่มตั้งแต่ระดับน้อยไปถึงระดับรุนแรงมากและถึงขั้นเสียชีวิตในที่สุด

🏰 พิษภัยของโรค COVID-19 คือ การทำลายระบบทางเดินหายใจโดยเฉพาะอวัยวะสำคัญอย่าง “ปอด” ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาช้าเกินไปจึงมีโอกาสเสียชีวิตได้

🏰 นอกจากนี้ผู้สูงอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป เด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี และผู้มีโรคประจำตัว หรือโรคร่วม ยังถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่หากติดเชื้อไวรัส COVID-19 อาการจะมีความรุนแรงและมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าคนทั่วไป

อย่างที่เราเห็นว่า หากผู้สูงอายุป่วยเป็นโรคนี้ก็มักมีอาการรุนแรง เสี่ยงต้องเข้ารับการรักษาในห้อง ICU สูงกว่าวัยอื่นๆ รวมทั้งมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าวัยอื่นๆ

🏰 ด้วยเหตุนี้เราจึงเชื่อว่า โรค COVID-19 มีผลกับภูมิคุ้มกัน คนที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงหากติดเชื้อไวรัส COVID-19 ก็มีโอกาสควบคุมโรคได้ดีกว่า อาการของโรคจึงรุนแรงน้อยกว่าไปด้วย

🏰 โดยหลักการแล้ว คนไข้มะเร็งถือเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อโรค COVID-19 เหตุผลคืออะไร

ขออธิบายดังนี้ มะเร็งโดยปกติแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ “มะเร็งก้อนแข็ง” กับ “มะเร็งที่เป็นเม็ดเลือด” เช่น เม็ดเลือดขาว ต่อมน้ำเหลือง

🏰• ซึ่งมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับเม็ดเลือดหรือต่อมน้ำเหลือง เกี่ยวข้องระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ทำให้ภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อต่ำลง

🏰• ส่วนมะเร็งก้อนแข็งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่า ก้อนแข็งนี้ไปกินที่ในตำแหน่งไหนของร่างกาย เพราะส่วนใหญ่ก้อนมะเร็งมักจะทำให้เกิดปัญหา คือ ไปอุด ไปตีบ หรือไปตัน หรือแตกออก เช่น หากตัวก้อนมะเร็งอยู่ใกล้หลอดลมและโตขึ้นจนอุดบริเวณหลอดลมก็จะทำให้ปอดมีโอกาสติดเชื้อทั่วๆ ไปเพิ่มสูงขึ้นได้ ซึ่งเชื้อนั้นอาจไม่เกี่ยวกับเชื้อไวรัส COVID-19 ก็ได้

🏰• นอกจากนี้เมื่อเป็นมะเร็งแล้ว คนไข้ยังมีโอกาสเจ็บป่วยจากโรคอื่นๆ ได้ด้วย เช่น รับประทานอาหารได้น้อยลงเพราะการรับรู้รสชาติเปลี่ยน หรือมีข้อจำกัดการรับประทานอาหารอื่นๆ ทำให้น้ำหนักลดจนเกิดภาวะขาดสารอาหารตามมาได้ ทำให้ภูมิคุ้มกันต่อโรคติดเชื้อก็น้อยลงตามลำดับ

🍁สรุปแล้ว โรคมะเร็งมีหลายความเสี่ยง ดังนั้นเวลาพูด รวมๆ คนไข้มะเร็งถือว่า “เป็นกลุ่มเสี่ยง” เมื่อเป็นมะเร็งและติดเชื้อไวรัส COVID-19 จะยิ่งมีโอกาสเสียชีวิตสูงขึ้น เมื่อเทียบกับคนที่แข็งแรงปกติและไปติดเชื้อไวรัส COVID-19

🏰• ถ้าถามว่า “ในกรณีที่เราเป็นมะเร็งแน่ๆ กับอาจจะเสี่ยงเป็นโรค COVID-19”
“ มะเร็งน่ากลัวกว่าเพราะมะเร็งไม่เคยหยุดโต แต่ตอนนี้ถ้ายังไม่ได้ติดเชื้อไวรัส เราก็ควรมารักษามะเร็งก่อน โดยแนะนำว่า อย่าขาดการติดตามกับทีมรักษาเด็ดขาด ”