ตลอดระยะเวลาที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบจาก ความรุนแรงของโควิท 19  โดยเฉพาะด้านวิกฤตเศรษฐกิจและสาธารณสุข  แนวโน้มการติดเชื้อในปี 2023 ยังเพิ่มขึ้น แต่ความรุนแรงของโรคกลับไม่มากเท่าแต่ก่อน  อาจจะเกิดจากการกลายพันธุ์ของไวรัสที่ทำให้เชื้ออ่อนแรงลง  ซึ่งเรายังไม่สามารถคาดเดาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าการกลายพันธุ์จะไม่ทำให้ไวรัสชนิดนี้รุนแรงขึ้นอีกครั้งไหม

 

ถึงแม้ว่าเชื้อไวรัสจะกลายพันธุ์รุนแรงขึ้น แต่การฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส covid-19 ก็จะช่วยให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันซึ่งจะลดความรุนแรงของโรคได้ ทั้งเทคโยโลยีในการผลิตยาต้านไวรัส ก็พัฒนาไปมากในปัจจุบัน ทำให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อมีความรุนแรงของโรคลดลง แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ สภาพร่างกายของแต่ละบุคคล หากผู้ที่ติดเชื้อมีโรคประจำตัวที่เป็นกลุ่มเสี่ยง และยังไม่ได้รับ การฉีดวัคซีนป้องกัน ก็อาจได้รับความรุนแรงของโรคค่อนข้างมาก ถึงแม้เชื้อที่ได้รับเป็นเชื้อกลายพันธุ์ ที่อ่อนแรงลงแล้วก็ตาม  ดังนั้น ปัจจัยสำคัญในการป้องกันไวรัส covid-19 นั่นก็คือ การไม่ประมาท และฉีดวัคซีนป้องกันโรค เรายังคงต้องระมัดระวังตัวในการใช้ชีวิตพร้อมๆกับการฟื้นตัวของประเทศอีกด้วย